Home > ‘Vragen over de BsGW: WOZ en handelswijze’

‘Vragen over de BsGW: WOZ en handelswijze’

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Het artikel van 24 oktober gaat over de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg) en haar handelwijze bij ingediende bezwaren tegen de WOZ-waarde. De VVD-fractie heeft de volgende vragen ingediend: Hoeveel bezwaren zijn er sinds de deelname van Leudal aan BsGW ingediend tegen de WOZ-waarde, vanuit de gemeente Leudal? Hoeveel van die bezwaren zijn ingediend door particulieren, hoeveel door bureaus? Hoeveel door respectievelijk particulieren en bureaus ingediende bezwaren zijn gegrond verklaard? Hoeveel van de door respectievelijk particulieren en bureaus ingediende en gegrond verklaarde bezwaren voldeden aan de criteria waarvan art. 2 Uitvoeringsbesluit spreekt?