Home > Leudal Sociaal en de algemene beschouwingen

Leudal Sociaal en de algemene beschouwingen

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Wel zal de fractie indien nodig in tweede termijn haar mening geven. Kierkels: “Wij doen dit om reden dat ons als fractie Leudal Sociaal bescheidenheid past. Als fractie hebben we er immers voor gekozen om na de verkiezingen van maart 2018 niet verder te gaan, maar ieder zijn eigen weg zal bewandelen.” De fractie zal wel twee amendementen indienen. Eerste motie: Voor Park Leudal Oost maximaal een bedrag van 5 miljoen euro in de begroting 2018 opnemen en dit te dekken uit de Essentgelden of uit de algemene reserve; De renovatie accommodatie van de voetbalclub Haelen, Houtrustlaan in samenhang met andere sportaccommodaties bezien. Het begrote bedrag € 180.000 uit de begroting 2018 laten. Tweede motie: Voor project Mariabosch en Samen Zorgen Huis een bedrag van € 1.120.000 in de begroting 2018 opnemen en dekken uit de algemene reserves.