Home > Prezo-certificaat voor Zorgcentrum Beek & Bos

Prezo-certificaat voor Zorgcentrum Beek & Bos

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

De eerste keer was in 2013. Bij de toetsing is er gekeken naar kwaliteit, veiligheid, goed werkgeverschap, medezeggenschap en goed bestuur. Het personeel is er trots op dat opnieuw bevestigd is dat Beek & Bos verantwoorde zorg levert, gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van de cliënten.