Home > Vragen over Edelchemie aan B&W van Maasgouw

Vragen over Edelchemie aan B&W van Maasgouw

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

en het uiteindelijke vonnis, de aanklacht fors af te zwakken. Kan het College reeds een inhoudelijke reactie geven op de uitspraak? 2) Het mag niet zo zijn dat de inwoners van Maasgouw opdraaien voor de kosten van dit dossier. Uitgangspunt in het handhavingstraject is steeds geweest ‘de vervuiler betaalt.’ Hoe verhoudt zich dit uitgangspunt tot de uitspraak van de Rechtbank? 3) Hoe ziet het vervolgtraject van de casus Edelchemie er uit?