Home > Neeritter eert Jacq Hansen

Neeritter eert Jacq Hansen

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

De toekenning aan de heer Hansen geschiedde vanwege zijn enorme en belangeloze inzet voor de Neeritterse gemeenschap. Werkzaamheden voor voetbalvereniging Veritas, de Sint Lambertuskerk, het koor de Grenszangers en andere dorpsactiviteiten liggen ten grondslag aan deze waardering.