Home > Raadsvragen CDA over scholenfusie Leudal-West

Raadsvragen CDA over scholenfusie Leudal-West

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

De eerdere geplande datum voor een locatiekeuze werd niet gehaald en door het College van B&W van Leudal doorgeschoven naar februari. Via de pers heeft het CDA moeten vernemen dat ook besluitvorming in februari niet wordt gehaald en pas in april zal plaatsvinden. De vragen aan het College zijn: 1. Waarom heeft het College verzuimd de raad hieromtrent te informeren? 2. Wat is de reden dat het College het nodig vindt om vier nieuwe locaties aan het locatieonderzoek voor de scholenfusie Leudal-West toe te voegen? 3. Indien het proces vertraging oploopt, wat betekent dit voor het onderhoud dat uitgesteld is? Nadine Alofs: “Het is weer een project dat door dit college wordt uitgesteld tot na de datum van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat de raad hier niet over is geïnformeerd, maakt dit extra kwalijk.”