Home > Mo­ge­lijk op­nieuw een wolf in Lim­burg

Mo­ge­lijk op­nieuw een wolf in Lim­burg

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Hij doet dat nadat de afgelopen dagen op een drietal plaatsen in Limburg schapen zijn gedood en deels opgegeten, vermoedelijk door een wolf. De drie schadegevallen werden vastgesteld in Lottum, Venlo en bij Heythuysen. Naar aanleiding van deze voorvallen heeft het BIJ12/Faunafonds in opdracht van de provincie DNA-monsters genomen in de bijtwonden op de gedode schapen. Deze test is nodig om er zeker van te zijn dat hier een wolf in het spel is, omdat het ook regelmatig gebeurt dat schapen worden gedood door honden. Schapenhouders kunnen actief maatregelen nemen om hun dieren te beschermen. Dat kan via fladderlinten in de afrastering, elektrische rasters (schrikdraad) of ophokken.