Home > Koninklijke onderscheiding voor Harrie Reijnen

Koninklijke onderscheiding voor Harrie Reijnen

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden opgespeld door loco-burgemeester Arno Walraven van de gemeente Leudal bij gelegenheid van de Paasviering van de Seniorenvereniging Haelen. Vanaf 2003 tot op de dag van vandaag is Harrie Reijnen betrokken bij de Seniorenvereniging Haelen. Hij is lid van het bestuur vanaf 2003. Binnen de vereniging zorgt hij o.a. voor de ledenadministratie van ruim 450 leden, coördineert hij de distributie van het ledenblad v/h Nestor en fungeert hij als 2e penningmeester. Hij verricht diverse hand- en spandiensten om de oudere mens te helpen. Zo was hij tot 2017 coördinator van Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO) en was hij van 1980 tot en met 2017 actief binnen de Algemene Hulpdienst Leudal, later ondergebracht bij de Stichting welzijn Leudal- en Thornerkwartier en haar opvolger Stichting Welzijn. Vervolgens is de stichting vanaf 2010 als Vrijwilligerszorg Leudal onderdeel geworden van de rechtsopvolger Proteion Welzijn. Tevens was Harrie Reijnen ruim 35 jaar als vrijwilliger werkzaam bij voorheen gemeentelijk zwembad, nu Laco zwembad Haelen. Ook was hij van 1990-1995 decorbouwer/bestuurslid van Toneelgroep Spotlicht in Haelen.