Home > Ciro bestendigt complexe longzorg in Limburg

Ciro bestendigt complexe longzorg in Limburg

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Met het sluiten van een koopovereenkomst met Stichting Proteion Thuis gaat het vastgoed met ingang van 1 april over naar CIRO+ B.V. De koop biedt nieuwe mogelijkheden om de zorg voor patiënten met complexe long- en hartaandoeningen toekomstbestendig in te richten. Als innovatief behandelcentrum wil Ciro een voortrekkersrol vervullen als het gaat om behandelingen op maat voor mensen met complex long- en hartfalen. Ciro is bovendien al jaren een van de grotere werkgevers in Midden-Limburg. Wetenschappelijk onderzoek staat aan de basis van de persoonlijke, gespecialiseerde behandelingen.