Home > Waterschap Limburg doodde 15 bevers

Waterschap Limburg doodde 15 bevers

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Dit was nodig omdat de dieren veiligheidsrisico’s en natschade veroorzaakten en op enkele plekken zeldzame natuur aantastten. Nu er jonge bevers geboren kunnen zijn, is het waterschap gestopt met het doden van bevers. Waarschijnlijk voor langere tijd, want vanuit Groot-Brittannië is er een verzoek gekomen om beverfamilies over te nemen. Het waterschap is onder meer verantwoordelijk voor het peilbeheer in de Limburgse beken. De dammen die de bevers bouwen, zorgen voor een verhoogd waterpeil met natte landbouw- gronden en soms ook natuurschade tot gevolg. De oeverholen die bevers graven, veroorzaken verzakkingen van taluds, onderhoudspaden en zelfs dijken en wegen. In de Neerpeelbeek (Nederweert / Heythuysen) zorgde het verhoogd waterpeil door beverdammen voor natte akkers en schade voor agrariërs. Bij de Neerpeelbeek zijn 3 bevers gedood. Het doden van bevers is slechts een tijdelijke oplossing. Door hoge hervestigingsdruk zullen er snel weer nieuwe dieren zitten.