Home > Koninklijke onderscheiding voor Piet Emonts

Koninklijke onderscheiding voor Piet Emonts

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

De versierselen werden opgespeld door locoburgemeester Arno Walraven van de gemeente Leudal. Dit vond plaats in de kantine van de voetbalvereniging RKSVN op het sportveld het Ligteveld. Hij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Piet Emonts zet zich vanaf 1975 in voor de voetbalvereniging Neer (RKSVN) die 450 leden heeft. Zo was hij penningmeester van de jeugd- commissie en voorzitter van de jeugdafdeling. Verder leider van jeugdteams en wedstrijdleider van de senioren. In 1990 werd hij bestuurslid en in 2011 werd hij benoemd tot voorzitter welke rol hij tot heden vervult. Ook is hij stadionspeaker en belast met het project Park Leudal Oost. Tot voor kort was hij bij de lokale omroep 3ML radio- verslaggever van de wedstrijden van RKSVN. In de zeventiger jaren was Emonts actief lid van de Katholieke Plattelandsjongeren (KPJ) en betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten. In de tachtiger jaren was hij raadslid van de voormalige gemeente Neer.