Home > Samen voor veilig verkeer

Samen voor veilig verkeer

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Provincie, gemeenten, Cumela en de LLTB hebben gekeken hoe en waar het beter kan. Leudal neemt het voortouw hierin. Leudal gaat samen met de agrariërs werken aan een route waar zware landbouwvoertuigen kwetsbare verkeersdeelnemers niet hinderen, de veiligheid wordt gediend en boeren hun akkers goed kunnen bereiken. De kern Ell is het grootste knelpunt voor landbouwverkeer in Leudal. Dat betekent geen of zo weinig mogelijk landbouwverkeer in de dorpskernen en voorkomen dat trekkers en fietsers elkaar in de wielen rijden. De wegen van het netwerk worden aangepast aan het landbouwverkeer van deze tijd. Voor het eerst zijn LLTB-leden betrokken bij besluitvorming op dit niveau. Aardappelteler Johan Geraats uit Baexem, tevens bestuurslid van LLTB- regio Midden-Limburg: ‘We hebben Limburgbreed gekeken naar de meest geschikte routes. Het gaat vooral om verbreding van wegen en aanpassing van bermen en in- en uitritten.’’