Home > Hoogwaterbeschermingsprogramma Thorn-Wessem

Hoogwaterbeschermingsprogramma Thorn-Wessem

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Wel moet de afvoercapaciteit van de Maas behouden blijven, bijvoorbeeld door dijken te verleggen en geulen te graven. Ten slotte zullen maatregelen worden getroffen om de waterkwaliteit van verschillende beken, die in verbinding staan met de Maas, te verbeteren. Voor de dijktrajecten Thorn-Wessem, Arcen en Well stelt het Waterschap een projectplan op, dat moet worden goedgekeurd door de provincie Limburg.