Home > Eindexamens VMBO Maastricht ongeldig

Eindexamens VMBO Maastricht ongeldig

jun 22, 2018 | Maregio

De eindexamens van alle eindexamenleerlingen van VMBO Maastricht zijn vrijdag door de Inspectie van het Onderwijs ongeldig verklaard. Op de 2 scholen van VMBO Maastricht – het Sint Maartenscollege en Porta Mosana – zijn de schoolexamens (de examens voorafgaand aan het centraal examen, ook wel schoolonderzoeken genoemd) niet of onjuist afgenomen of geregistreerd.

Deze schoolexamens maken deel uit van het eindexamen en moeten bovendien afgerond zijn voordat leerlingen aan het centraal eindexamen mogen deelnemen. Voor álle 354 eindexamenkandidaten van deze 2 scholen blijkt nu dat hun schoolexamen niet op orde was voordat ze hun centraal examen ingingen. Dat betekent dat al deze leerlingen onterecht toegang hebben gekregen tot het centraal examen.

De Inspectie heeft onderzoek gedaan op deze scholen en is tot de conclusie gekomen dat de eindexamenresultaten ernstige tekortkomingen vertonen. Dat laat hen geen andere mogelijkheid dan het centrale examen voor deze leerlingen ongeldig te verklaren. Dit is een vergaand, maar noodzakelijk besluit om de betrouwbaarheid van de diploma’s in het algemeen – maar ook die van deze leerlingen – te kunnen garanderen.

Dit besluit heeft een enorme impact op leerlingen en ouders, die dachten te kunnen rekenen op de uitslag die de school met hen heeft gedeeld. Hun vertrouwen is hier ernstig geschaad.

De leerlingen en de ouders die dit betreft, zijn vandaag hierover door de school geïnformeerd. Vanavond wordt een informatiebijeenkomst belegd. De school geeft hier nadere informatie over.

De Inspectie is aan de slag om per leerling te bekijken hoe hun individuele situatie eruit ziet. Op basis van het totaalbeeld zullen de Inspectie en het College voor Toetsen en Examens bekijken voor welke leerlingen het misschien mogelijk is om deze zomer openstaande schoolexamens alsnog te doen en vervolgens het centraal eindexamen. Het zal echter voor een aanzienlijk deel van de leerlingen kunnen betekenen dat ze hun examenjaar over moeten doen.

Het zal naar verwachting tot medio volgende week duren alvorens leerlingen meer duidelijkheid krijgen over hun specifieke situatie.

Daarnaast is er een informatienummer ingesteld door het ministerie van Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs, voor ouders en leerlingen met vragen die geen betrekking hebben op hun individuele situatie. Vanaf aanstaande zaterdagochtend 23 juni 09.00 uur kan gebeld worden met telefoonnummer (050) 599 77 99. Dit telefoonnummer is op zaterdag bereikbaar van 09.00 – 16.00 uur.

Ouders en leerlingen kunnen voor vragen over hun individuele situatie terecht bij de school.