Home > Convenant ondertekend: Méér Muziek in de Klas

Convenant ondertekend: Méér Muziek in de Klas

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Koningin Máxima is erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas. Dit platform zet zich in om meer schoolkinderen in contact te brengen met muziek en streeft naar structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in 2020. Omroep 3ML-TV zendt vanaf donderdag 28 juni een reportage uit.