Home > Actieplan tegen laaggeletterdheid

Actieplan tegen laaggeletterdheid

sep 7, 2018 | Maregio

Met gerichte activiteiten gaat de Coalitie Laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland de zogeheten laaggeletterdheid in de stad aanpakken.  

Uit onderzoek is immers gebleken dat mensen met reken, lees- en schrijfproblemen, evenals met een gebrek aan digitale vaardigheden, sociaal steeds meer op achterstand raken. Dat kan leiden tot werkloosheid, armoede, uitsluiting en eenzaamheid. 

Aanpak 

De Coalitie Laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland heeft een subsidie van de provincie ontvangen om deze problematiek aan te pakken. Het project wordt samen uitgevoerd door de Gemeente Maastricht, Centre Céramique, ROC Leeuwenborgh, Cubiss Limburg, Stichting Lezen & Schrijven, KCEM en Trajekt. De aanpak voorziet in het trainen en begeleiden van vrijwilligers. Zij gaan de mensen met lees-, schrijf- en digitale problemen persoonlijke ondersteunen en les geven. Bovendien wordt met het geld lesmateriaal aangekocht en voorlichting over het project gegeven. Om de doelgroep te bereiken werken deze punten samen met onder andere consultatiebureaus, huisartsen, onderwijsinstellingen, kinderopvang, sociale zaken, zorginstellingen en sociale teams. 

Gedeputeerde Hans Teunissen en wethouder Bert Jongen geven startsein 

Op donderdag 6 september heeft gedeputeerde Hans Teunissen samen met wethouder Bert Jongen het startsein gegeven voor het project door het digiTAALpunt te openen. Er worden in totaal zeven zogenoemde digiTAALpunten ingericht in Maastricht.   

Meedoen?  

Mensen kunnen terecht bij de digiTAALpunten om te oefenen met taal, om een computercursus of een voorleescursus te volgen. Ook kan men er de financiële vaardigheden vergroten of de gezondheidsvaardigheden. In onze huidige complexe samenleving zijn we in grote mate afhankelijk van geschreven informatie. Ook is het steeds vaker nodig om schriftelijk te reageren. De computer is veruit het meest gebruikt medium hiervoor. Met name in de werkomgeving is dat het geval, maar ook in de communicatie met familie en bekenden. Mensen die de hiervoor de benodigde vaardigheden missen, zijn daarom extra kwetsbaar. Ze kunnen maatschappelijk niet meer volwaardig functioneren. 

Onderzoek 

Uit onderzoek blijkt dat landelijk 2,5 miljoen mensen problemen ervaren bij het zelfstandig functioneren als gevolg van genoemde problemen. In Maastricht gaat het om ongeveer 14.000 laaggeletterden. Bij het overgrote deel wordt dat veroorzaakt door een gebrek aan vaardigheden om een computer of andere digitale apparatuur te benutten. Eveneens blijkt uit het onderzoek dat veel van deze mensen, nadat ze van school  afkwamen, nauwelijks of niet meer hebben gelezen en daarmee hun taalvaardigheid zijn kwijtgeraakt. Eveneens behoren migranten die in onvoldoende mate Nederlands hebben geleerd tot de doelgroep. 

De Coalitie Laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland  

De Coalitie Laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland bestaat uit Trajekt, ROC Leeuwenborgh, Centre Céramique,  Cubiss Limburg, Gemeente Maastricht,  Stichting Lezen en Schrijven en KCEM  . De coördinatie van het geheel vindt plaats vanuit Centre Céramique. De activiteiten die worden aangeboden zijn gericht op het vergroten van de basisvaardigheden uit de schijf van vijf: gezondheidsvaardigheden/ lezen-schrijf en rekenvaardigheden/ financiële vaardigheden/ digitale vaardigheden en sociaal-juridische vaardigheden. 

Taalpunten in Maastricht 

1.       digiTAALpunt Mariaberg, Anjelierenstraat 35, 6214 SW Maastricht

2.       digiTAALpunt De Heeg, Roserije 410, 6228 DN Maastricht

3.       digiTAALpunt Malberg, Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht

4.       digiTAALpunt Maris Stella, Aartshertogenplein 24, 6226 XZ Maastricht

5.       digiTAALpunt+ Centre Céramique, Avenue Ceramique50, 6221 KV Maastricht

6.       digiTAALpunt+ Malpertuis, Sproetepad 20, 6217 CG Maastricht

7.       digiTAALhuis KCEM, Franciscus Romanusweg 52, 6221 AH Maastricht