Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Meer nieuws
Bankastudios staakt gesprekken met de gemeente Maastricht
donderdag 11 april 12:00

Het bestuur van de stichting M-LABroz, de initiatiefnemers van het op te richten cultureel en sociaal maatschappelijk centrum in het voormalig regionaal omroep gebouw in Maastricht, heeft besloten om de gesprekken met de gemeente Maastricht over de cofinanciering van Bankastudios te staken.

Met grote voortvarendheid is woensdag 10 april direct na het ambtelijk overleg met Bankastudios een raadsbrief gestuurd waarin het gemeentebestuur suggereert dat stichting M-LABROZ stopt met Bankastudios. De voortvarendheid van het sturen van de brief staat dit in schril contrast met het tempo van het afhandelen van het dossier.

Wethouder Janssen meldt in die brief dat de initiatiefnemers stoppen met het initiatief omdat "de kosten voor de aanvragen voor een bouwvergunningen ‘brandveilig gebruik’ uit eigen middelen gefinancierd dienen te worden".

Een overhaast getrokken conclusie. De stichting geeft niet op, maar vindt het niet zinvol om wederom lange tijd te gaan praten met het gemeente bestuur (het voorgestelde tijdpad bestrijkt meerdere maanden) als er steeds nieuwe voorwaarden en eisen gesteld worden. Voorwaarden die ook 2 jaar geleden al gesteld hadden kunnen worden, kwamen nu vlak voor de eindstreep op tafel.

Aan die voorwaarden en eisen die de gemeente stelt kan de stichting onmogelijk voldoen. Zo vraagt de gemeente aan het burgerinitiatief om naar schatting 15.000 EURO uit eigen zak te investeren, als voorbereiding op de mogelijke verbouwing van een pand dat gemeentelijk bezit is. Ook wordt de eis gesteld dat het business plan extern getoetst wordt terwijl de Triodos bank en de Elisabeth Strouven Stichting het plan al hebben goedgekeurd en samen bijna 600.000 EURO willen investeren. De gemeente trekt deze expertise echter in twijfel en blijft mitsen en maren ter tafel brengen en garanties vragen die niet bij cultureel ondernemerschap horen en die ze ook niet bij structureel gesubsidieerde initiatieven krijgt.

De toegezegde eenmalige subsidie van de provincie Limburg van 200.000 EURO loopt gevaar, vanwege de komst van een nieuw provinciebestuur. Het bedrag is tot en met het einde van de provinciale coalitiegesprekken gereserveerd met onder meer als voorwaarde een "go" van de gemeente Maastricht. Verdere vertraging kan er voor zorgen dat de provinciale subsidie opnieuw door de ambtelijke molen moet onder een nieuw provinciebestuur.

De stichting vindt dat er sprake is van bestuurlijke besluiteloosheid. De vele vertragingen, het constant stellen van nieuwe eisen en voorwaarden die ook 2 jaar geleden gesteld hadden kunnen worden en daardoor de gerede kans om de provinciale eenmalige subsidie mis te lopen, maken de gemeente Maastricht een onvoorspelbare gesprekspartner.

De gemeente lijkt dit project niet te willen en bestuurlijk gezien geen interesse te hebben in dit initiatief. De vele beleidsnota's van het stadsbestuur doen andere intenties vermoeden. Het steunde het bestuur van Bankastudios in het idee dat het initiatief past binnen het stadsbeleid. Het stichtingsbestuur verwijst daarbij naar zinsneden uit beleidsnota's als "Als gemeente bieden we veel ruimte voor experimenten op het gebied van dialoog, burgerparticipatie en samenwerking (‘co-creatie’). We bieden succesvolle experimenten continuïteit en gaan deze stads-breed toepassen. Niet-geslaagde experimenten beëindigen we, maar niet zonder er van te hebben geleerd". In de nota Popbeleid wordt Bankastudios notabene meerder keren genoemd en wijst op "een beleid waar eigen initiatief, creativiteit en ondernemerschap voorop staan".

Bankastudios heeft een cofinanciering van 800.000 EURO bij elkaar gekregen, in het bestuur zitten ondernemers, mensen uit de popwereld, een advocaat en  een architect van de TU Delft, er liggen tientallen ondertekende intentieverklaringen van potentiële huurders EN het business plan is goedgekeurd door een bank en een miljoenenfonds. Toch wordt het niet door de gemeente omarmd. Bankastudios vindt dit niet in lijn met de beleidsnota's en het intensieve overleg van de laatste 2,5 jaar.

Gezien de vele hartverwarmende reacties uit de gemeenteraad vraagt de stichting de gemeenteraad om steun en een standpunt in te nemen in deze langslepende zaak. De stichting hoopt dat de raad voorstander is van dit unieke burgerinitiatief en dat de raad laat zien dat er in de stad wél ruimte is voor een verrijking van de culturele- en sociaalmaatschappelijke infrastructuur.

Gebruikte trefwoorden, klik op het trefwoord voor meer artikelen over dit onderwerp:

Bankastudios

Het weer in Limburg
maandag 18 oktober 02:16 Zwaar bewolkt Maastricht 8.1 °C Z 2 Min: 4 Max: 15
Evenementen