Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Meer nieuws
Lintjesregen 2019 : Uitreiking Koninklijke onderscheidingen
zaterdag 27 april 08:30

Burgemeester Penn-te Strake heeft bij gelegenheid van Koningsdag aan 12 verdienstelijke personen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Twee personen zijn benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau en negen personen zijn benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Eén persoon is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De personen die gedecoreerd zijn:

Mevrouw A.L.P. (Annie) Rings e.v. Kusters

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Geboortedatum: 29 juni 1934

Al meer dan 40 jaar maakt mevrouw Kusters zich verdienstelijk voor de samenleving. Vanaf 1975 is zij vrijwilliger bij Zonnebloem afdeling Amby-Maastricht. Naast de reguliere vrijwilligersactiviteiten zoals het helpen bij activiteiten en bezoek van gasten van De Zonnebloem in verzorgings- en verpleeghuizen was mevrouw Kusters 33 jaar bestuurlijk actief voor de organisatie, als penningmeester (1975-2010) en lid van het algemeen bestuur (2010-2018). Gedurende 15 jaar was mevrouw Kusters mantelzorger voor een hulpbehoevende mevrouw die zij tot in de laatste levensfase heeft begeleid. Bovendien is mevrouw Kusters vanaf 2012 penningmeester van het Bewonersoverleg Vlierhoven van Woningcorporatie Maasvallei en nauw betrokken bij het organiseren van leuke activiteiten voor de bewoners.

Mevrouw G.H.G. (Genoveef) Poelmans e.v. Leers

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Geboortedatum 1 juli 1949

Van 1995 tot 2001 was mevrouw Leers lid van de Jeugdcontactraad Goirle, een overlegplatform voor organisaties die met of ten behoeve van jongeren werken en zij was gesprekspartner voor het gemeentebestuur. Mevrouw Leers was secretaris/penningmeester en heeft in die hoedanigheid onder meer een bijdrage geleverd aan de oprichting van de Jeugdbrandweer Goirle, de voorbereiding van het Jongeren Informatie Punt en gesprekken met de gemeente over het lokale jeugdbeleid. Mevrouw Leers was van 2003 tot 2012 lid van de Raad van Commissarissen van Domicura en fusieorganisatie Groenekruis Domicura. Aansluitend was zij tot 2014 lid van het bestuur van Stichting Groene Kruis Service Belangen te Maastricht.

Mevrouw Leers wordt omschreven als een zeer betrokken en verbindend bestuurder. Van 2005 tot 2014 was mevrouw Leers secretaris van Steunpunt Mantelzorg Zuid. Ze vervulde een belangrijke bindende functie naar de (zorg)vrijwilligers en bezocht maandelijks meerdere activiteiten en bijeenkomsten. Tevens trad ze namens het steunpunt op als ambassadeur richting gemeentelijke en provinciale overheid. Bovendien was mevrouw Leers van 2007 tot 2015 namens het CDA lid van Provinciale Staten van de provincie Limburg en van 2014 tot 2018 namens het CDA lid van de gemeenteraad van de gemeente Maastricht.

Dhr. M.J.M.J. (Max) Darley 

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Geboortedatum : 25 juni 1938

1969 -         heden medeoprichter en lid van de Rotaryclub Maastricht Oost (ca. 50 leden). Betrokkene wierf, samen met de andere oprichter van de afdeling, de eerste 22 leden. Hij is medeorganisator van de jaarlijkse boekenbeurs en van het jaarlijkse Ardennenweekend. Tevens onderhoudt hij het contact met zusterverenigingen en organiseerde hij een presentatie ter ere van het 50-jarig jubileum van de afdeling. In 2005 ontving hij de Paul Harris medaille.

1990 - 2015 medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Horizon te Maastricht. Het betrof een maatjesproject voor personen met een langdurige psychiatrische ziekte. De stichting trachtte vrijwilligers te koppelen aan psychiatrische patiënten en de patiënten uit hun isolement te halen. Hiervoor werkte de stichting nauw samen met het Psycho Medisch Streekcentrum Vijverdal. In 2015 ging de stichting op in de Levanto-groep.

2000 - 2016 medeoprichter en ondersteuner van de Stichting Share the Care. De stichting werft fondsen en ondersteunt ontwikkelingsprojecten in het dorp Chisuma in Zimbabwe. Er werden o.a. wateren elektriciteitsleidingen aangelegd, huizen voor leraren gebouwd en scholen gebouwd.

2008 - heden ondersteuner van de actie Loop met je Dokter van de Health Foundation Limburg. Het betreft een wandeltocht van cardiologen en (ex)patiënten van het Maastricht UMC waarmee fondsen worden geworven voor de Health Foundation Limburg (het fondsenwervend bureau van het Maastricht UMC). Betrokkene werft deelnemers en sponsoren en is betrokken bij de organisatie.

2010 - heden stimulator van het Fonds Geestelijke Gezondheids Zorg van de Health Foundation Limburg. Het fonds werft gelden voor onderzoek naar psychiatrische aandoeningen. Betrokkene is lid van de klankbordgroep en tracht het onderwerp psychische problemen bij jongeren onder de aandacht te brengen. Hij werft fondsen en sponsoren en zorgde ervoor dat de Stichting Onderweg werd ondergebracht bij de Health Foundation Limburg. Tevens is hij fondsenwerver voor de klankbordgroep Psychose.

2015 - heden initiatiefnemer van een jaarlijks benefietconcert van het Hart- en Vaatfonds van de Health Foundation Limburg. Het evenement groeide uit van een kleinschalig kasteelconcert naar het concert Muziek uit het Hart in het Theater aan het Vrijthof te Maastricht.

Dhr F.L.V. (Frank) Rademakers

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Geboortedatum: 31 mei 1961

De heer Rademakers is werkzaam als allround-casemanager team Inkomen bij de gemeente Sittard-Geleen. De heer Rademakers is al 25 jaar de rots in de branding voor boxclub SCM Boxing Maastricht. In 1993 was de heer Rademakers grondlegger van SCM Boxing Maastricht. In 25 jaar tijd is de club mede door hem gegroeid van 25 naar 250 leden. Naast allerlei uitvoerende taken die hij vanaf het begin verricht, is de heer Rademakers sinds 2001 tevens voorzitter. Hij neemt het voortouw bij de organisatie van activiteiten en evenementen en neemt de gehele administratie voor zijn rekening.

De heer A.L.J. (Ton) Nilsen

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Geboortedatum: 5 april 1955

De heer Nilsen is werkzaam als beleidsmedewerker bij de Provincie Limburg. De heer Nilsen was bijna tien jaar bestuurslid van de personeelsvereniging, is vanaf 2015 redacteur van het personeelsblad en recent heeft hij het initiatief genomen tot de oprichting van het Silver-netwerk, een netwerk om het onderlinge contact tussen 57-plussers binnen de organisatie te verbeteren en elkaar informatie te verstrekken. Daarnaast zet de heer Nilsen zich al vele jaren in voor de samenleving.

In zijn studietijd was de heer Nilsen onder meer medeoprichter van het mentoraat van de Universiteit Tilburg (1978-1979), medeoprichter van de Studenten-oefenrechtbank van de Rechtenfaculteit Tilburg (1979), lid van de Faculteitsraad van de Rechtenfaculteit (1979-1981) en lid van de redactieraad van het Tilburgs Hogeschoolblad (1980-1984). Hij was verschillende jaren begeleider van het jeugdkamp van voetbalclub St. Lodewijk Rotterdam en lid van het Buurtplatform Daalhof.

De heer Nilsen was in 1993 medeoprichter en aansluitend bijna 12 jaar gedreven en beeldbepalend voorzitter van Stichting Wijkblad Belfort / Daalhof. Daarnaast was hij redacteur van het wijkblad, schreef hij artikelen en onderhield hij contacten met betrokken organisaties. Vanaf 2000 is de heer Nilsen vrijwilliger bij het Grensschap Albertkanaal en zet hij zich in voor het behoud van de geschiedenis en de ontwikkeling van het gebied rond het Albertkanaal. Het Grensschap heeft 14 landmarks ingericht om de band tussen het landschap en belangrijke gebeurtenissen uit het verleden weer tot leven te roepen. De heer Nilsen deed hiervoor onderzoek en schreef teksten. Sinds de afronding van het project in 2008 is leidt het Grensschap een slapend bestaan. De heer Nilsen onderhoudt nog steeds de landmark over de Romeinen.

Van 2007 tot 2010 was de heer Nilsen, na een korte periode als lid, voorzitter van de medezeggenschapsraad van Algemene Basisschool Fons Olterdissen in Daalhof tijdens een voor de school zeer roerige periode. Daarnaast was hij van 2010 tot 2016 lid van de Jaarouderraad van het Bonnefantencollege Tongerseweg.

In 2011 heeft de heer Nilsen mede het beleidsplan geschreven voor de toekomst van de in zwaar weer verkerende voetbalvereniging RKSV Leonidas-W. Na het afronden van het beleidsplan heeft hij van 2012 tot 2016 het voorzitterschap van de vereniging op zich genomen. Onder zijn bezielende leiding bloeide de club weer op en groeide uit tot een financieel gezonde amateurclub. Na het aantreden van de nieuwe voorzitter heeft de heer Nilsen deze tot in 2018 ingewerkt en momenteel fungeert hij nog als adviseur van het bestuur.

Ook was hij voorzitter van de Commissie Communicatie.

De heer F.S. (Fong Shin)Tsang 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Geboortedatum: 10 januari 1954

De heer Tsang is sinds 1997 actief voor de Chinese gemeenschap in Limburg. Als bestuurslid was hij tot 2011 actief voor de Chinese school “Ming De”.

Het takenpakket bestond uit het werven van sponsoren en docenten en meewerken aan de continuïteit van de Chinese gemeenschap. Ook was de heer Tsang betrokken bij de organisatie van activiteiten zoals de Chinese nieuwjaarsviering, het Dragon Boat Festival en het Mid Autum Festival.

Sinds 2012 is de heer Tsang bestuurslid van de Chinese School in Heerlen, waar zijn takenpakket hetzelfde is als bij “Ming De”.

In periode 2002-2017 was de heer Tsang vicevoorzitter van de Chinese School Limburg. Voor deze school verzorgde hij ook introductieprogramma’s, studentenactiviteiten en diploma uitreikingen.

Sinds 2008 is de heer Tsang vicevoorzitter van de Algemene Chinese Vereniging Limburg. In deze rol werft hij sponsoren en organiseert hij regionale activiteiten.  

De heer Tsang is sinds 2010 bestuurslid van de Algemene Chinese Ouderenvereniging. Deze vereniging komt op voor de belangen van en bestrijdt de eenzaamheid onder Chinese Nederlanders.

De heer Tsang is actief als tussenpersoon tussen de gemeenschap en verschillende instanties. Ook helpt hij de gemeenschap met aanvragen voor beschikbare voorzieningen.

Naast bovenstaande inzet is de heer Tsang in 2016 toegetreden tot het Bestuur van Benelux Tsung Tsin Association, een vereniging voor deze bevolkingsgroep. De heer Tsang is vertegenwoordiger tijdens evenementen, organiseert internationale reizen en is daarnaast betrokken bij het behoud van cross culturele aspecten van deze bevolkingsgroep.

Sinds 2017 is de heer Tsang vicevoorzitter van Shenzen Business Association The Netherlands and Belgium. Doel van deze associatie is het verbeteren van de band tussen ondernemers in Nederland en China om vervolgens te kunnen samenwerken.

Mevrouw A.M.G.J. (Ton)  Muller e.v. Carati 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Geboortedatum: 9 december 1946

Van 1981 tot 1984 was mevrouw Carati bestuurslid van de Ouderraad van de Anne Frankschool, met als aandachtsgebied het contact met de medewerkers van de school. Daarnaast was zij 10 jaar bestuurslid van Stichting Bijzonder Onderwijs Heugem-Maastricht. Van 1997 tot 2013 was mevrouw Carati voorzitter van De Zonnebloem regio Maastricht. Ze was verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de regio en aanspreekpunt voor de 600 gasten en 120 vrijwilligers van tien afdelingen.

Mevrouw Carati is vanaf 2011 als coördinator de drijvende kracht bij Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland. Door de inzet van de stichting kunnen kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen hun sociale, culturele en sportieve vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Mevrouw Carati geeft leiding aan de dagelijkse organisatie van de administratie en aan de werkzaamheden van de intermediairs.

Zij houdt intensief contact met andere betrokken organisaties en participeert in diverse platforms gericht op armoede in Maastricht. Ook geeft ze persoonlijk aandacht aan de ouders en kinderen die zich melden bij de stichting. Onder haar bezielende leiding is het aantal geholpen kinderen van nog geen 100 in 2011 explosief toegenomen tot bijna 1.100 in 2017.

Bovendien is mevrouw Carati sinds 2014 vrijwilliger bij Werkgroep Samen Onderweg, die zich sterk maakt voor integratie en samenwerking van bewoners van Zorginstelling La Valence en bewoners, verenigingen en organisaties in de wijk Heugem en Randwyck in Maastricht. Mevrouw Carati verleent hand- en spandiensten bij diverse activiteiten van de werkgroep. Haar inzet voor De Zonnebloem op regionaal niveau en met name voor de kwetsbare doelgroep van Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland is uitzonderlijk te noemen.

De heer J.T.M. (Jean) Muytjens 

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Geboortedatum: 10-02-1954

De heer Muijtjens is vanaf 2001 zeer betrokken lid van de Buurtraad Limmel Maastricht en zeer begaan met het wel en wee van de wijk. Hij heeft mede vorm gegeven aan het manifest Leefbaar Limmel, het Wijk Actieplan en het Wijkontwikkelingsplan Limmel-Nazareth. Ook was hij als afgevaardigde van de Buurtraad betrokken bij de bijeenkomsten over de A2-traverse, de ondertunneling van de A2 in Maastricht. Bovendien beheert hij al 17 jaar de buurtwebsite, die soms zelfs meerdere keren per dag wordt bijgewerkt. Daarnaast is de heer Muijtjens sinds 2003 bestuurslid -eerst secretaris en thans voorzitter- van Bewonerscommissie Limmel voor huurders van Woningbouwvereniging St. Servatius Maastricht. Hij maakt zich sterk voor de leefbaarheid en toekomst van de wijk en wat daarvoor nodig is wat betreft woningbouw. Gedurende 12 jaar was de heer Muijtjens vrijwilliger bij het Digitaal Buurtplein, een project voor ouderen om hen te leren omgaan met de computer. Tevens is hij behulpzaam geweest bij het opzetten van het project in andere buurten van Maastricht. Toen het project in zijn eigen buurt ophield te bestaan heeft hij dit zelfstandig voorgezet. Tot slot heeft de heer Muijtjens vanaf de aanvang in 2015 tot de sluiting in 2017 werkzaamheden verricht in het Open Leer Centrum in het Asielzoekerscentrum Limmel. Bewoners van het asielzoekerscentrum konden hier gebruik maken van computers. De heer Muijtjens hield toezicht, bood ondersteuning waar nodig en hielp de bewoners bij het oefenen van de Nederlandse taal.

Mevrouw M.T.A. (Tiely) Moers

Lid in de orde van Oranje Nassau

Geboortedatum:    13 juni 1937

Verdiensten:

Vanaf 1992 is mevrouw Moers vrijwilliger, gedurende 12 jaar tevens secretaris bij De Zonnebloem afdeling Malberg. Naast haar bestuurlijke taken bezoekt ze gasten van De Zonnebloem en helpt ze bij activiteiten.

Sinds 2005 is mevrouw Moers coördinator van de activiteiten die de vereniging kan organiseren dankzij donaties van de RIKI stichting. Bovendien was zij van 2009 tot 2013 secretaris van De Zonnebloem regio Maastricht.

Daarnaast zet mevrouw Moers zich al vele jaren in voor Stichting Vangamarthy.

Deze stichting zamelt geld in voor met name vrouwen en kinderen in India, om ze de kans te geven te ontsnappen aan armoede en een gebrekkig toekomstperspectief. Tien jaar lang (1978 tot 1988) heeft mevrouw Moers gemiddeld vier uur per dag gewerkt aan het maken en verkopen van knuffels.

Vanaf 1988 is mevrouw Moers enkel nog donateur van de stichting met jaarlijks een fors meer dan gemiddelde bijdrage.

De heer J.(Jef) Geurts

Lid In de orde van Oranje Nassau

Geboortedatum:    21 januari 1932

Verdiensten:

De heer Geurts is 35 jaar werkzaam geweest als beroepsmilitair. In die periode heeft hij zich enorm ingezet voor de Mess, de ontspanningsruimte voor militairen, en vele activiteiten georganiseerd.

In 1995 was de heer Geurts oprichter en sindsdien voorzitter en kartrekker van de activiteitencommissie/ bewonerscommissie van de flat waar hij woont, de Elisabeth Gruyter Residentie Maastricht.

Zijn doel was om de saamhorigheid tussen de flatbewoners te versterken. Hij was zeer succesvol, want wat klein begon is uitgegroeid tot een commissie die vele activiteiten organiseert - zelfs een midweek naar het buitenland - en waar ook veel bewoners van de flat tot op heden aan deelnemen.

Vanwege gezondheid en leeftijd heeft de heer Geurts besloten het stokje nu over te dragen maar hij blijft wel een vinger aan de pols houden.

Daarnaast heeft de heer Geurts in de afgelopen tien jaar opgetreden als mantelzorger voor broers en zussen met dementie in de laatste levensjaren. Hij heeft onder meer de plaatsing in een zorginstelling geregeld en de financiële administratie bijgehouden.

De heer W.H. (Willy) van Gelooven

Lid In de orde van Oranje Nassau     

Geboortedatum:    22 mei 1939

Verdiensten:

De heer Van Gelooven was tot aan zijn vervroegde uittreding in 1990 werkzaam als servicemonteur bij Whirlpool/Philips. Daarnaast maakt hij zich op breed terrein verdienstelijk voor de samenleving De heer Van Gelooven is vanaf 1990 vrijwilliger bij Stichting WereldWijd en betrokken bij het beroepsgericht lesgeven aan mensen van buitenlandse afkomst (asielzoekers en nieuwkomers). Tevens zet hij zijn vakkennis in voor het project WereldTools, waarbij gedoneerde machines en apparaten weer een tweede leven krijgen elders in de wereld. Als voorzitter van Buurtplatform Malberg heeft de heer Van Gelooven zich 22 jaar sterk gemaakt voor de leefbaarheid in en de buurtontwikkeling van de stadswijk Malberg in Maastricht. Hij was een participatieman die kon vooruitzien en zich volledig inzette. Van 2014 tot 2018 was de heer Van Gelooven bovendien nauw betrokken bij het overleg met het Asiel Zoekers Centrum Malberg. En tot slot was de heer Van Gelooven van 2001 tot 2006 en van 2008 tot 2013 (wedstrijd)secretaris van voetbalclub RKBFC. Ook als de handen uit de mouwen gestoken moesten worden was hij van de partij.

De heer Theo Thuis

Officier in de orde van Oranje Nassau        

Geboortedatum:    23 juli 1961

Verdiensten:

De heer Thuis is sinds 2001 internationaal werkzaam als directeur voor Innovaties Q-Park NV. Het feit dat Q-Park wist uit te groeien tot één van de meest toonaangevende parkeerbedrijven in de wereld is in niet geringe mate mede te danken aan de inzet van de heer Thuis. Met zijn kenmerkende energie wist hij zowel overheden als bedrijfsleven ervan te overtuigen dat parkeren over veel meer gaat dan betonnen parkeerplekken en hij is dan ook één van de steunpilaren en woordvoerders van de parkeersector. De heer Thuis is een van de grote innovators in de branche en zowel nationaal als internationaal vurig pleitbezorger van de gedachte dat parkeren mensen op een ecologisch verantwoorde manier dient samen te brengen zowel voor werk als ontspanning.

Hij is onvermoeibaar in het promoten van Nederland en zijn thuisstad Maastricht als gidsland voor moderne mobiliteit en is samen met Nederlandse en buitenlandse universiteiten altijd op zoek naar middelen om de leefbaarheid van de stad te verbeteren. De heer Thuis zet zich buiten zijn hoofdfunctie meervoudig, intensief en initiërend in om de arbeidsmarkt dichter bij mensen te brengen die dit extra kunnen gebruiken. In zijn functie als voorzitter van de Raad van Commissarissen bij MTB ondersteunt hij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van werk.

In 2014 was de heer Thuis initiatiefnemer van het Mobility & Talentcenter, een plan om werkzoekenden proactief competentiegericht te scholen. De heer Thuis is aldus regionaal zeer actief bezig geweest om alle betrokken instanties en mensen met elkaar in verbinding te brengen. Daarnaast is hij betrokken bij Young European Talent, waarbij hij vier buitenlandse consuls ondersteunt door effectief internationale talenten aan te trekken. Vanaf 2003 is de heer Thuis ook cultureel actief als bestuurslid van Stichting Culturele Educatie Maastricht, die nauw verbonden is met de organisatie en financiering van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart (HDV) in Maastricht.

De heer Thuis is vier jaar voorzitter geweest van de culturele commissie van de HDV en gaf op een stimulerende wijze leiding aan een team van vrijwilligers dat gedurende een tiental dagen een groots cultureel festival voorbereidde en uitvoerde op het Vrijthof. Na deze periode heeft hij zich met veel overtuiging en initiatief ingezet voor een reeks van meer dan tien concerten van de Matthäus Passion.

Sinds 2015 is de heer Thuis voorzitter van de financiële commissie van de HDV. In 2010 was de heer Thuis medeoprichter en sindsdien voorzitter van en drijvende kracht achter Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht. De stichting draagt bij aan de ontwikkeling van Limburg binnen drie maatschappelijke thema’s: gezond leven, leren én bewegen. Met zijn creativiteit, enthousiasme en enorme inzet is de heer Thuis kartrekker voor de projecten van de stichting en een grote steun voor de uitvoerders. Ook is de heer Thuis vanaf 2010 als inspirator betrokken bij het Leger des Heils. Hij heeft mede bovenlokaal projecten ontwikkeld om de maatschappelijke positie van thuis- en daklozen te vergroten. Door de inzet van zijn persoonlijke en professionele netwerk heeft hij een maatschappelijk gezicht gegeven aan deze initiatieven, met als gevolg een nawijsbare positie en verbetering van tal van de deelnemers en vrijwilligers van deze projecten.

Bovendien is de heer Thuis vanaf 2017 vice-voorzitter van het kerkbestuur van Parochie St. Theresia & St. Jozef Maastricht.

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikte trefwoorden, klik op het trefwoord voor meer artikelen over dit onderwerp:
Het weer in Limburg
zaterdag 26 september 13:27 Zwaar bewolkt Maastricht 12.1 °C WNW 3 Min: 5 Max: 16
Evenementen