Home > Maastricht op zoek naar beste plan voor locatie Landbouwbelang

Maastricht op zoek naar beste plan voor locatie Landbouwbelang

mei 17, 2019 | Maregio

Na ontwikkelingen als het Eiffelgebouw, Lumière Cinema, Timmerfabriek/Muziekgieterij en Loods 5 wil het college de volgende stap zetten in de ontwikkeling van het Sphinxkwartier.

Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om de locatie Landbouwbelang conform het eerdere raadbesluit uit 2017 via een tenderprocedure actief in de markt te zetten. Als de raad hiermee akkoord gaat, worden alle potentiële partijen uitgenodigd om uitgewerkte plannen in te dienen voor deze prominente plek aan de Maas binnen het dynamische Maastrichtse Sphinxkwartier.

Resultaten eerste marktconsultatie

De afgelopen periode heeft een eerste marktconsultatie plaatsgevonden die twee zaken aantoont. De marktpartijen waarmee tot nu toe vrijblijvend is gesproken komen met eerste ideeën die nog onvoldoende concreet zijn en met reguliere programma’s die (nog) niet de volledige potentie van deze strategische plek benutten. Daarnaast heeft de gemeenteraad het college gevraagd te onderzoeken of de bestaande vrijplaats bij het Landbouwbelang een plek zou kunnen krijgen in de herontwikkelingsplannen van de marktpartijen. Navraag bij de marktpartijen leert dat dit in de huidige vorm niet mogelijk is. Daarom stelt het college de raad voor om een tenderprocedure uit te schrijven om zo te komen tot het beste plan voor deze strategische binnenstadlocatie.

Nu is het moment: toenemende interesse en jaarlijkse oplopende kosten

Mede vanwege de positieve ontwikkelingen in het Sphinxkwartier is de interesse in de Landbouwbelanglocatie de laatste jaren toegenomen. Deze toenemende interesse in combinatie met de slechte staat van onderhoud van de gebouwen en de jaarlijks oplopende kosten is reden om de herontwikkeling nu actief op te pakken. Dit resulteert in het voorstel voor de tenderprocedure. Aan de raad wordt gevraagd om akkoord te gaan om de tendervoorwaarden even zwaar te waarderen op zowel prijs als kwaliteit (50%-50%) en om een bodemprijs van € 4 mio voor de locatie te hanteren. Dit voorstel biedt enerzijds ruimte om tot een juiste afweging tussen geld en kwaliteit te komen en geeft anderzijds een richtprijs voor potentiële kandidaten. De kwalitatieve thema’s worden in de tendervoorwaarden uitgewerkt.

Over het Landbouwbelang

Het Landbouwbelang is een 11.500 m2 groot industrieel complex aan de Maas in Maastricht en is in 2003 door de gemeente verworven van Sappi. Met als idee om deze strategische plek op termijn te herontwikkelen. Tijdens de verwerving in 2003 was het pand al gekraakt. De afgelopen 15 jaar heeft het Landbouwbelang bekendheid gekregen als vrijplaats. Tot op de dag van vandaag is de locatie in gebruik als vrijplaats en vinden verschillende activiteiten plaats (Doorgeefwinkel, Foodbank, culturele activiteiten en ateliers).

Toekomst vrijplaats

De raad heeft in 2017 aangegeven de vrijplaats bij het Landbouwbelang te zien als een waardevolle toevoeging aan het culturele landschap in Maastricht. Via de voorgestelde tenderprocedure krijgt ook de vrijplaats de kans zich in te schrijven voor de herontwikkeling van de locatie Landbouwbelang. Mocht de tenderprocedure leiden tot een nieuwe invulling en functie voor de locatie Landbouwbelang en een vertrek van de vrijplaats, dan wordt het Kunstfront op de Radiumlocatie als alternatieve plek voor de vrijplaats voorgesteld, eventueel in combinatie met de huidige gebruikers van het Kunstfront. Deze locatie is geschikt vanwege de ligging dichtbij het centrum, de planologische mogelijkheden en de combinaties die ter plekke met andere partijen en activiteiten kunnen worden gemaakt. Dat kan een meerwaarde voor de hele Radiumlocatie opleveren. Bij de verkenning en uitwerking van deze alternatieve locatie worden de vrijplaats en de huidige Kunstfrontbewoners vanzelfsprekend betrokken. Het opknappen van de situatie rond het Kunstfront/Radiumlocatie is een bestaande ambitie binnen de plannen van Belvédère. In het jaarlijkse raadsstuk rond de grondexploitatie van Belvédère wordt aan de raad voorgesteld voor de renovatie van het pand Kunstfront het bedrag van € 1.350.000,= exclusief btw en inclusief rente en index beschikbaar te stellen. 

Naar verwachting zullen een tenderprocedure en de voorbereidingen voor de herontwikkeling ongeveer twee jaar in beslag nemen. Tot de daadwerkelijke start van de herbestemming kan de huidige vrijplaats gebruik blijven maken van de locatie Landbouwbelang.