Home > Urker visser en kenner van uitgestorven zeezoogdieren Klaas Post geeft lezing in Natuurhistorisch Museum

Urker visser en kenner van uitgestorven zeezoogdieren Klaas Post geeft lezing in Natuurhistorisch Museum

dec 2, 2019 | Maregio

In de tentoonstelling ‘Walvis – Vindplaats Maastricht’ bij het Natuurhistorisch Museum Maastricht vindt op zondag 8 december om 13.30 uur een lezing plaats  rond ontdekkingen in 2014, en later, op de bodem van de Westerschelde.

Klaas Post verbonden aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam vertelt over deze fossielen waaronder walvissen, dolfijnen en een lederschildpad die zo’n 12 miljoen jaar oud zijn. Om 15.00 uur wordt deze lezing herhaalt in het Engels.

Klaas Post ontdekte in de Westerschelde twee unieke vindplaatsen van uitgestorven walvissen en dolfijnen. Bij Terneuzen ontdekte hij in 2014 een unieke 12 miljoen jaar oude vindplaats van fossiele walvissen en dolfijnen, haaien en reuzenschildpadden. Een unieke fauna van dieren die zwommen in een ondiepe zee waar nu Nederland ligt. Post vond vijf onbekende soorten walvisachtigen. Hij zag zelden een zo rijke, goed geconserveerde vindplaats.

De Urker visser die graag botten vangt

Posts’ hele familie is visser. Op zijn zeventiende ging hij voor het eerst mee naar zee en werd een belangrijke internationale visserij-ondernemer. Hij bezit op Urk meerdere bedrijven: visserij, visexport en -import, visverwerking. Maar van alle visserij-ondernemers in Nederland is hij de enige die ook in Nature heeft gestaan. Want als ‘ontspanning’ specialiseerde Post zich 25 jaar geleden in uitgestorven zeezoogdieren en publiceerde hij sindsdien ongeveer zeventig wetenschappelijke artikelen.

Twee uiteenlopende carrières dus, maar ze putten uit dezelfde rijke bron: de Noordzee. Die zit vol vis, en vol fossielen. De meeste stammen uit de afgelopen 200.000 jaar, de tijd dat de Noordzee meestal een koude vlakte met wolharige mammoeten was. Maar ook walrussen en potvissen kun je er opvissen.

Verbonden aan het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam

In 2007 schonk Post zijn collectie aan het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Een dag per week werkt Post in het museum en beheert daar een grote collectie uitgestorven zeezoogdieren: meer dan tienduizend beenderen van walvissen, dolfijnen, robben.

Tentoonstelling ‘Walvis -Vindplaats Maastricht’

Jaren lagen ze achteloos in een vitrine in het Natuurhistorisch Museum Maastricht: een aantal gebroken walviswervels en -ribben. Ze werden in 1979 gevonden in de voormalige ENCI-groeve in de Sint-Pietersberg in Maastricht. Pas in 2014 stelde een onderzoeksteam de ouderdom van de ‘ENCI-walvis’ vast: Laat-Eoceen, met andere woorden tussen 37 en 33 miljoen jaar oud! Een bijzondere vondst, want in Europa zijn maar weinig Eocene walvisresten bekend. De wervels en ribben van de ‘ENCI-walvis’ vormen het middelpunt van de expositie ‘Walvis – Vindplaats: Maastricht’.

De tentoonstelling ‘Walvis – Vindplaats: Maastricht’ wekt zowel moderne walvissen als de ‘ENCI-walvis’ tot leven. Ook wordt duidelijk welke unieke plek deze voorouder inneemt in de evolutie van de walvis van land- tot zeezoogdier.

Leeftijd: vanaf 10 jaar |Deelname: alleen reguliere entree. Aanmelden voor lezing: museum@maastricht.nl