Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Meer nieuws
Rapport ‘Casus SSC-ZL en e-mailonderzoek’
donderdag 02 april 14:00

Vanwege de coronacrisis heeft de rekenkamer haar rapport ‘Casus SSC-ZL en e-mailonderzoek’ vandaag, 2 april 2020, digitaal aangeboden aan de voorzitter en leden van de gemeenteraad van Maastricht.

Op verzoek van vrijwel alle fracties in de gemeenteraad van Maastricht, heeft de Rekenkamer Maastricht onderzoek gedaan naar de casus Shared Service Centrum en e-mailonderzoek. Doel van dit onderzoek is om aan de hand van een feitelijke reconstructie van de casus, mogelijke lessen voor de toekomst te trekken.

Het besluit om het SSC-ZL op te richten is een collegebevoegdheid, waaraan de gemeenteraad in 2014 haar instemming heeft verleend. In het onderzoek heeft de rekenkamer zowel het traject rondom de vorming van het SSC-ZL als het emailonderzoek naar aanleiding van de verspreiding van vertrouwelijke conceptnotulen, aan de hand van dossierstudies, interviews en de rechterlijke uitspraken gereconstrueerd. Hierbij zijn de belangrijkste beslismomenten waarop de casus – vanuit de-escalatieperspectief – ook een andere wending had kunnen nemen, specifiek gemarkeerd.

Het rekenkameronderzoek begint in 2012 bij de intentie van gemeenten Maastricht, Parkstad en Sittard-Geleen en de Provincie Limburg om tot de oprichting van een shared service centrum te komen en eindigt met het besluit van de drie gemeenten begin 2020 om van deze vorming af te zien. De provincie had medio 2015 al besloten om van verdere deelname in het SSC-ZL, af te zien.

De rekenkamer stelt vast dat de businesscase, die aan de vorming van het SSC-ZL ten grondslag lag, niet robuust is, gedurende het traject niet verder is uitgewerkt en ook niet is herijkt op het moment dat de provincie van verdere deelname afzag. Ook het implementatieplan is onvoldoende concreet. Hierdoor ontbrak een duidelijke richting en is het in Maastricht niet gelukt om hiervoor ook draagvlak bij de medewerkers te krijgen. Het wederzijds vertrouwen in het traject kwam hierdoor onder druk te staan. Meningsverschillen werden op den duur conflicten, die vaak bij de rechter werden beslecht. Werknemers ervoeren een voor hen onveilige situatie, die zij bevestigd zagen in de vertrouwelijke, en ongeoorloofd verspreide, conceptnotulen van een bestuursvergadering van het SSC-ZL. Het verspreiden van de conceptnotulen was de aanleiding voor de gemeente om 41 e-mailboxen te laten onderzoeken door een extern forensisch bureau. De rechter heeft onder meer in september 2019 vastgesteld dat het onderzoek van de gemeente naar de verspreiding buitenproportioneel was.

De combinatie van een kwalitatief onvoldoende businesscase, het ontbreken van een implementatieplan, onduidelijke gedefinieerde (tussen)doelstellingen, een beperkte investering in draagvlak, het vooral acteren vanuit formele posities en het mede daardoor vaak beslechten van meningsverschillen bij de rechter, is de hoofdoorzaak voor het mislukken van het SSC-ZL in Maastricht. Maar deze wetenschap geeft tevens de mogelijkheid om hier voor de toekomst lering uit te trekken. Samengevat zijn de aanbevelingen: vermijd tunnelperspectief, sta open voor afwijkende meningen, fixeer niet op één aspect, denk de-escalerend, benut het instrument van de second opinion en maak gebruik van logische reflectiemomenten.

Uit de bestuurlijke reactie blijkt dat het college de conclusies van de rekenkamer niet volledig onderschrijft en slechts in algemene zin reageert op de aanbevelingen die daaruit voortkomen.

Gebruikte trefwoorden, klik op het trefwoord voor meer artikelen over dit onderwerp:

Rekenkamer Maastricht

Het weer in Limburg
woensdag 03 juni 00:23 Zwaar bewolkt Maastricht 17.5 °C WNW 2 Min: 13 Max: 21
Evenementen