Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Meer nieuws
Bijdrage SSO aan stadsronde bezuinigingen
zondag 28 juni 08:30

Met de komende bezuinigingen in het sociaal domein, voorgesteld in de pre-begroting 2021, zullen veel mensen met een beperking, chronisch zieken, ouderen en uitkeringsgerechtigden hard getroffen worden.

Bij velen is de vraag of ze dan nog zelfstandig kunnen wonen en leven. Deze groepen mensen worden dan ook enorm hard worden getroffen. Waar is de Maastrichtse maat? Velen van ons zullen door het ijs zaken. Waarom zoveel bezuinigen op de zwakste in onze samenleving? Stichting Samen Onbeperkt zal zich als belangenbehartiger van mensen met een beperking en chronische ziekte de komende tijd gaan verzetten tegen deze bezuinigingen in het sociaal domein.

Onderstaande inspraakreactie van Stichting Samen Onbeperkt tegen deze asociale bezuinigingen van het college van de gemeente Maastricht zal men in de komende stadsronde rondom de pre-begroting in de raadzaal aan de orde brengen.

Uitgaande van de bezuinigingsvoorstellen zoals ze er nu liggen, lijkt het erop dat de  meest kwetsbaren in onze stad niet 1, niet 2, maar zelfs 3 keer geraakt gaan worden, op verschillende terreinen. Als deze bezuinigingen ongewijzigd doorgezet worden, dan betekent dit dat er geen menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit meer  is voor mensen met een beperking. Verder gaan deze bezuinigingen in tegen alle basiselementen van het VN verdrag voor mensen  met een beperking. Dit VN verdrag stelt immers  dat mensen met een beperking op gelijke voet moeten kunnen meedoen in de samenleving. Dit wordt voor deze groep vrijwel onmogelijk omdat de meeste mensen met een beperking moeten  rondkomen met een uitkering. Vaak is dit Wajong, WIA of zelfs bijstand.

Kenmerk van deze doelgroep is dat zij nu al vaak veel zorg- of andere medische kosten maken. Deze bezuinigingen vergroten dit probleem alleen maar. Deze bezuinigingen zullen ervoor zorgen dat er een nog grotere stapeling van meerkosten en eigen bijdragen. En dit terwijl bijvoorbeeld het abonnementstarief juist bedoeld is om deze stapeling te voorkomen…. Tot op dit moment hanteert het college de inkomstenuitgangspunten  Maastrichtse Maat en niemand mag door het ijs zakken. Deze uitgangspunten vervallen grotendeels door de bezuinigingen waardoor mensen met een beperking  met een grote inkomens verlaging te maken krijgen. Dus is de kans heel groot dat veel mensen door het ijs gaan zakken. Door het bezuinigingsvoorstel bestaat onder andere uit het alleen nog maar voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Dit zal een zodanige inkomensachteruitgang veroorzaken  dat het nog maar de vraag is of velen uit de doelgroep zelfstandig kunnen blijven wonen. En voor wonen geldt immers een zorgplicht. 

Wat betreft de bezuinigingsvoorstellen gaat het concreet om de volgende voorzieningen/versoberingen: 

Ten eerste:  Het afschaffen van de verlaging van de eigen bijdragen. Onder andere  de verhoging van het abonnementstarief. Dit abonnementstarief is zoals al eerder gezegd in het leven geroepen om een stapeling  van eigen bijdragen te voorkomen. De bezuinigingen hierop zullen precies averechts werken. Verhoging van het abonnementstarief naar maximaal  19 euro per maand  verhoogt de eigen bijdragen alleen maar. Hierdoor worden met name de mensen met een laag inkomen geraakt.  Voor hen zal het nog meer als nu overleven worden in plaats van leven. 

Ten tweede:  scootmobielen alleen nog maar aanbieden als collectieve voorziening.

Dit betekent dat  het bijna niet meer mogelijk is om een individuele scootmobiel te krijgen. Als dit wordt doorgezet beperkt dit mensen in hun bewegingsvrijheid en zal een (groot) deel van de doelgroep nog eens geraakt worden. Als  de scootmobiel een algemene voorziening wordt, zal deze gehuurd moeten worden, dus gedeeld met anderen. Dat betekent dat niet alleen de bewegingsvrijheid beperkt wordt, maar ook nog eens de keuzevrijheid om ergens naar toe te gaan.

Voor de andere vervoersmogelijkheden voor mensen met een beperking, moet altijd van te voren gepland en gereserveerd worden. Dit hoeft tot nu toe gelukkig niet wanneer iemand in het bezit is van een individuele scootmobiel. Maar dit gaat  veranderen waardoor er nog meer stress en regeldruk ontstaat in het leven van iemand met een beperking. Scootmobielen zijn goedkoper dan elektrische rolstoelen omdat er onder andere vaak minder aanpassingen nodig zijn dan  in geval van een elektrische rolstoel. En wanneer mensen die nu een scootmobiel aanvragen gedwongen zijn om een elektrische rolstoel aan te vragen omdat zij niet zonder individuele scootmobiel kunnen, maakt dat, dat de kosten alleen maar oplopen,  en dat in plaats van de ingeboekte bezuiniging er alleen maar meer kosten gemaakt moeten worden. 

Ten derde: Afschaffen  meerkostenregeling WMO

Nu ontvangen WMO gerechtigden 100 euro per jaar als compensatie voor de vele extra kosten die gemaakt worden. Als dit nu ook wegbezuinigd wordt is dit de zoveelste stapeling van eigen bijdragen…. En dat terwijl  de doelgroep maar een minimum inkomen heeft, zonder mogelijkheden om het inkomen op welke manier dan ook aan te vullen….. Meedoen aan de maatschappij wordt hierdoor vrijwel onmogelijk….. 

Ten vierde: gehandicaptenparkeerkaart onderbrengen bij de bijstand. Ook wanneer dit gebeurt, wordt dit veel duurder dan dat het nu is. En het onderbrengen  van de gehandicaptenparkeerkaart bij de bijstand is ook tegenstrijdig en dubbel. Duurder maken en onderbrengen bij de groep mensen die het minst te besteden heeft. Ook op deze manier wordt de bewegingsvrijheid en het meedoen aan de maatschappij verder beperkt…Iets wat ook nog steeds haaks staat op het VN verdrag. 

Ten vijfde: korting op de tarieven begeleiding WMO, Voor een deel van de doelgroep betekent  dit minder dagbesteding waardoor de eenzaamheid en de belasting op mantelzorgers allen maar groter wordt. Voor een ander deel van de groep betekent dat ook minder structuur en meer eenzaamheid omdat het steeds moeilijker wordt om voor de lagere tarieven bekwame en geschikte begeleiding te vinden/in te huren. En zoals bekend zijn mantelzorgers over het algemeen al overbelast, dit zal door deze stap zeker niet verminderen…..Onze inschatting is dat ook dit meer kosten zal gaan betekenen. 

Ten zesde: Aanscherpen indicatie richtlijnen hulp in de huishouding 

Ten zevende: Aanscherpen indicatie richtlijnen Omnibuzz 

Deze twee zaken kunnen qua gevolgen voor de doelgroep samen besproken worden. Want voor beide voorzieningen is het zo dat er in de loop van de jaren (en in het geval van omnibuzz vrij recentelijk) behoorlijk is ingegrepen. Hetzij in de vorm van een beperking in uren danwel ritten of in de vorm van een tariefsverhoging. Ook dit staat voor de burger haaks op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en het zo mobiel mogelijk kunnen zijn en bewegingsvrijheid te hebben….

Zeven concrete bezuinigingsvoorstellen…. 7 zou een geluksgetal moeten zijn… maar dat gaat voor onze doelgroep zeker niet het geval zijn. De geraniums komen voor de meesten wel heel erg dichtbij….om van de gevolgen van corona voor deze groep nog maar te zwijgen…. Het kan toch niet zo zijn dat de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen? Want wat blijft er dan over van de verdraagzame en inclusieve stad die Maastricht zo graag wil zijn???

 

 

 

 

Gebruikte trefwoorden, klik op het trefwoord voor meer artikelen over dit onderwerp:
Het weer in Limburg
maandag 06 juli 21:45 Zwaar bewolkt Maastricht 15.4 °C WNW 2 Min: 13 Max: 18
Evenementen