Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Meer nieuws
Ontwerpbestemmingsplan ‘Lourdesplein’
dinsdag 07 juli 10:30

Mulleners Vastgoed is voornemens een planontwikkeling in combinatie met een herstructurering uit te voeren in het gebied van het voormalige schoolgebouw met gymzaal (ook wel ‘boksschool’ genoemd) in de nabijheid van het Lourdesplein in de wijk Wittevrouwenveld.

Er worden maximaal 31 woningen gerealiseerd, waaronder grondgebonden en gestapelde woningen. De voormalige school met gymzaal (een gemeentelijk monument) zal worden geherstructureerd tot een woongebouw. Ter plaatse van de voormalige gymzaal is via een wijzigingsbevoegdheid enige flexibiliteit ingebouwd voor het vervangen van twee woningen ten behoeve van een toekomstige dienstverlenende, kantoor- of maatschappelijke functie in het geval de markt of de omgeving daarom vraagt.

Hogere grenswaarde

Bij acht appartementen die geprojecteerd zijn in de twee appartementengebouwen langs de Parklaan wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden en dient een hogere grenswaarde waarde-procedure te worden gevolgd. Voor deze appartementen wordt gelijktijdig met dit ontwerpbestemmingsplan een ontwerpbesluit tot toekenning van hogere grenswaarden op basis van de Wet geluidhinder ter inzage gelegd. De vaststelling van het hogere grenswaarden-besluit betreft een collegebevoegdheid.

Participatie tot heden

Het onderhavige plan voorziet in de herontwikkeling van een gedeelte van het Groene Loper- gebied, waarbij nieuwe woonkwaliteiten wordt toegevoegd aan de wijk Wittevrouwenveld. De nieuwe bebouwing in het plangebied draagt fysiek bij aan de versterking van de kwaliteit van de stedelijke omgeving en in sociaal opzicht aan het versterken van de onderlinge samenhang van de buurt. Het plan past derhalve binnen de kaders van de Stadsvisie 2030.

Begin 2018 heeft Avenue2/Ballast Nedam informatieavonden georganiseerd over het geactualiseerd stedenbouwkundig plan van 2009. In vergelijking met de plannen van toen komen er nu meer stadswoningen met een tuintje en minder appartementen.

Gebruikte trefwoorden, klik op het trefwoord voor meer artikelen over dit onderwerp:

De Groene Loper

Het weer in Limburg
woensdag 25 november 16:59 Zwaar bewolkt Maastricht 9.2 °C ZZW 3 Min: 4 Max: 9
Evenementen