Home > Toch nog geen vaccin: Limburgse huisartsen boos

Toch nog geen vaccin: Limburgse huisartsen boos

jan 13, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

“Dat was wel de belofte,” zegt de Huisartsenvereniging.

De huisartsen vinden dat ze net als IC- en ambulancepersoneel deel uitmaken van de spoedzorg. De ongeveer tienduizend Nederlandse huisartsen zouden eigenlijk deze maand, tijdens de eerste vaccinatieronde aan de beurt komen. Samen met het zorgpersoneel. Maar minister Hugo de Jonge is daarop teruggekomen omdat er te weinig vaccins zijn.

De huisartsen worden nu pas op zijn vroegst in februari ingeënt en dat vinden ze veel te laat. “Door de huisarts te beschermen, bescherm je ook de patiënt,” zegt huisarts Jeroen Smeets uit Maastricht. Hij weet dat het ziekteverzuim onder huisartsen nu al 10 tot 15 procent is.

“Het gaat niet om onze veiligheid, maar om de veiligheid van de patiënten. We komen in aanraking met mensen van wie nog niet zeker is dat ze corona hebben, maar ook met coronapatiënten die uit het ziekenhuis worden ontslagen en weer onder de zorg van de huisarts komen. We lopen dus op meerdere momenten risico’s, daarom voelen we ons niet serieus genomen,” zegt Smeets.

Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) piept en kraakt het in de praktijken. Patiënten weten de huisarts massaal te vinden en bellen met allerlei vragen over vaccinaties. Huisarts Marijn van Oord van de Limburgse afdeling van de LHV hoort dat nog teveel patiënten corona-gerelateerde klachten verzwijgen en dan toch naar de huisarts komen. “Ik doe een oproep aan de patiënt eerlijk te zijn, want je wordt gewoon geholpen. En als iemand klachten heeft, kan de huisarts voorzorgsmaatregelen nemen, zodat de kans op besmetting klein is,” zegt van Oord.

De Huisartsenvereniging wil nu dat in elk geval de artsen in de spoedzorg op korte termijn een prikje krijgen. “Die suggestie hebben we de minister gedaan, maar die legt dat vooralsnog naast zich neer,” zegt de LHV. De vereniging is verbaasd dat GGD-personeel buiten de acute zorg ook een afspraak kan maken. “Ik begrijp uit de media dat ook telefonistes en restaurantmedewerkers gevaccineerd worden. Het is te gek voor woorden dat de huisarts, die een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de spoedketen, dan geen afspraak kan maken,” reageert van Oord.

Als de huisartsen pas over een maand worden gevaccineerd, voorziet van Oord grote problemen. “De kans op besmetting, zeker nu de Britse variant zijn opmars maakt, wordt steeds groter. Dan vallen er nog meer huisartsen en assistentes uit en dat kunnen we er eigenlijk niet meer bij hebben,” zegt van Oord.

Het risico is dat in het uiterste geval een praktijk helemaal gesloten moet worden. Bij één huisartsenpraktijk in Maastricht is dat al het geval. Daar zijn de drie huisartsen die er normaal werken allemaal uitgevallen en er zijn geen vervangers voorhanden. De patiënten worden opgevangen door praktijken in de buurt.

Bron: 1Limburg Nieuws