Home > Kabinet weg: ‘Maar echte daders blijven zitten’

Kabinet weg: ‘Maar echte daders blijven zitten’

jan 15, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Het kabinet trok haar conclusies uit het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire, waarbij honderden gezinnen in de problemen kwamen omdat ze onterecht geld moesten terugbetalen aan de Belastingdienst.

Een van die slachtoffers is de Heerlense Suzanne, die liever met haar achternaam uit de media blijft. Ze strijdt al zes jaar voor genoegdoening en zit ook nu nog midden in de procedures. Ze snapt de politieke gevolgen, maar voor haar had het kabinet niet hoeven opstappen. “De vraag is wat je hiermee oplost, want de verkeerde mensen worden nu het slachtoffer en de echte daders, die willens en wetens mensen in de problemen hebben gebracht, die blijven zitten”, vertelt Suzanne.

Daarom heeft ze zich aangesloten bij andere ouders die door middel van een artikel 12-procedure de verantwoordelijken strafrechtelijk willen vervolgen. “En dat zijn niet de ministers of andere politici, maar de ambtenaren bij de Belastingdienst. En daar hoor je niks van, die mogen gewoon blijven zitten.”

Suzanne heeft zeker voor 40.000 euro schade opgelopen door de affaire. Ze kreeg toeslagen voor vier kinderen, maar doordat ze het geld aan de Belastingdienst moest terugbetalen kwam ze in grote problemen. “Ik ben alles kwijtgeraakt. Mijn partner, mijn baan en mijn huis. Alleen mijn kinderen heb ik gelukkig nog. Dat kun je wel schrijnend noemen.”

De Heerlense heeft inmiddels een klein deel teruggekregen, maar lang niet voldoende om alle problemen op te lossen. In augustus van vorig jaar bepaalde de bestuursrechter dat ze een schadevergoeding van 7.400 euro moest krijgen. “Er lopen nog allerlei procedures en de 30.000 euro die door het kabinet is beloofd, daar schijn ik dan weer niet voor in aanmerking te komen. Dus ik vrees dat ik nog allerlei procedures moet doorlopen voordat ik alles terug heb,” vertelt Suzanne.

Bron: 1Limburg Nieuws