Home > Geen opvolger voor wethouder Raven van Sittard-Geleen

Geen opvolger voor wethouder Raven van Sittard-Geleen

jan 20, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

De zware portefeuille van Raven is verdeeld onder de overige vijf wethouders. Daarin zat onder meer financiën, mobiliteit en sport.

De redenen dat er geen plaatsvervanger komt voor Raven zijn de korte periode die nog rest tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en de benodigde inwerktijd voor een eventuele nieuwe wethouder.

Coalitiepartij Stadspartij – de partij van Ton Raven – heeft zelf besloten om die redenen af te zien van de voordracht van een nieuwe wethouder ondanks dat het betekent dat de partij geen eigen vertegenwoordiger heeft in het college van B en W. Die telt nu nog twee wethouders van GOB, twee van het CDA en één van GroenLinks.

De Stadspartij laat wel uitdrukkelijk weten het beleid van het gemeentebestuur en de coalitie te blijven ondersteunen en volledig achter de inhoud ervan te blijven staan.

Ton Raven werd dinsdag geïnstalleerd als Eerste Kamerlid voor de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF). Dat is een platform van onafhankelijke provinciale partijen waaronder Lokaal-Limburg.

Bron: 1Limburg Nieuws