Home > Impact coronacrisis op Limburgse sportclubs groot

Impact coronacrisis op Limburgse sportclubs groot

jan 25, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Uit een enquête onder de 72 Limburgse sportverenigingen komt naar voren dat de meeste clubs duidelijk de gevolgen van de coronabeperkingen merken.

Uit de resultaten blijft dat de verenigingen merken dat de sporters zich aan de coronamaatregelen houden, maar dat dit wel ten koste gaat van de sportieve activiteiten. Bij 28 procent van de verenigingen sportten afgelopen december al bijna geen leden meer.

Directeur Huis voor de Sport Limburg Jack Opgenoord ziet niet alleen de fysieke inactiviteit als een probleem maar ook het sociale aspect: “Het is een enorm dilemma, dat de mensen niet meer op de club sporten. Het heeft een groot effect op zowel de sportclub als ook op de fysieke en emotionele gemoedstoestand van de sporters.”

De financiële gevolgen voor de clubs zijn logischerwijs ook groot. Ze lopen verschillende inkomsten mis. Zo geeft 58% geen of minder contributie-inkomsten te hebben. Ook het geldelijke gemis uit horeca en sponsorgelden is groot.

Bijna de helft van de clubs verwacht dat het ledenaantal als gevolg van de coronamaatregelen gaat afnemen. De afname van het ledenaantal kan de toekomst van verenigingen in gevaar brengen. Vooral omdat veel verenigingen al voor corona met een teruglopend ledenaantal en dus met teruglopende inkomsten te maken hadden.

Bron: 1Limburg Nieuws