Home > Verdeelde reacties op advies Van Geel over MAA

Verdeelde reacties op advies Van Geel over MAA

jan 27, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Maar onder de streep blijft de Alliantie pleiten voor een kleine luchthaven als beste optie. Hun grootste bezwaar is dat de bestaande overlast op geen enkele manier beperkt zou worden.

De vereniging We love MAA is juist erg te spreken over het rapport van Van Geel. Zij noemt het een goed uitgangspunt dat groei van Maastricht Aachen Airport verdiend moet worden door het terugdringen van de geluidshinder voor omwonenden. ‘Het is gezien de tijdgeest een redelijk advies. Van Geel heeft het heel goed aangepakt’, zegt woordvoerder Martijn Evers.

Hij noemt het verder van groot belang voor het vliegveld dat Van Geel vindt dat de hele start- en landingsbaan van 2750 meter gebruikt moet kunnen worden. Want dat maakt het vliegveld aantrekkelijker omdat dan zwaardere vrachtvliegtuigen kunnen landen en opstijgen waardoor intercontinentale vluchten mogelijk worden.

De Alliantie tegen Uitbreiding MAA vindt één van de positieve onderdelen van het advies van Van Geel dat het vliegveld een uurtje later open gaat. Dat wil zeggen om 7:00 uur in plaats van 6:00 uur. Daardoor zou het aantal mensen van wie de slaap ernstig wordt verstoord, teruggebracht worden van 1700 naar nul.

De Alliantie verwelkomt verder ‘de erkenning dat er een einde moet komen aan de onhoudbare situatie voor de inwoners van Schietecoven en Geverik. Dat is pure winst. Want het voor het eerst dat dat wordt gezegd in een officieel document’. Wel verwacht de Alliantie dat het voorgestelde fonds daarvoor van 10 miljoen te gering is. Eerder denkt zij aan 100 miljoen.

Maar daar staat tegenover dat Van Geel ruimte ziet voor de groei van het aantal vluchten met 35 tot 50 procent, van ruim 8.000 nu naar 10.900 tot 12.000 in 2030. De ‘verkenner’ noemt daarbij als voorwaarde dat het aantal ernstig gehinderde zakt van 5600 in 2019 naar 5250 in 2030. De Alliantie omschrijft ‘het concept van de theoretisch gehinderden als een theoretisch construct dat geen recht doet aan de daadwerkelijk ervaren hinder van de reëel overkomende vliegtuigen. En dat worden er dus aanzienlijk meer met veel meer minuten lawaai’.

De Alliantie heeft er ook weinig geloof in dat de hinder beperkt kan worden door stillere vliegtuigen, een andere verdeling van vluchten over de dag, een aanpassing van de vliegroutes en het elektrificeren van de activiteiten op de grond. ‘Wij zijn sceptisch over de gesuggereerde vlootvernieuwing die voor stillere vliegtuigen moet zorgen. En elektrisch vliegen voor zware vrachtvliegtuigen is een natuurkundige onmogelijkheid’, zo stelt de Alliantie.

Zij ziet ook niks in het gebruik van de volledige start- en landingsbaan omdat de grote vrachtvliegtuigen als ze zijn volgetankt en volgeladen voor de meeste overlast voor mens en milieu zouden zorgen. We love MAA heeft nog geen afgerond standpunt over de vraag of MAA uitsluitend een vrachtvliegveld moet worden of een vracht- en passagiersvliegveld moet blijven.

‘Verkenner’ Van Geel is voorstander van het eerste, provincie en vliegveld houden vast aan de huidige situatie. ‘De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die uitgevoerd gaat worden en waarin ook naar de exploitatie wordt gekeken, moet duidelijkheid brengen’, aldus Evers. ‘Daar kan uitkomen dat alleen een vrachtvliegveld het beste is. Tegelijk is het zo dat je een groter bedrijfsrisico neemt als je maar voor één sector kiest’.

Evers verwacht niet dat de discussie en de onrust nu voorbij is na het advies van Van Geel. Hij verwijst daarvoor naar de reactie van de Alliantie tegen Uitbreiding MAA. ‘Jammer dat er geen consensus mogelijk lijkt. Maar de voorwaarde daarvoor is wel dat je bereid bent concessies te doen. En die is er niet’, zo zegt Evers.

Bron: 1Limburg Nieuws