Home > Kans op miljardensteun voor ondergrondse pijpleiding

Kans op miljardensteun voor ondergrondse pijpleiding

jan 27, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

De buisleiding staat op een lijst van in totaal 14 projecten, die kans maken op een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. In dat fonds zit 20 miljard euro, maar er is voor 25,5 miljard euro aan projectvoorstellen ingediend. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de leden van de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de 14 voorstellen.

Over de pijpleiding bestaat flink wat beroering, met name vanuit Nederweert. Dat heeft te maken met een zogenoemde reactieve aanwijzing die de provincie Limburg heeft gedaan. Met die aanwijzing wil de provincie de mogelijkheid openhouden om de pijpleiding met gevaarlijke stoffen onder het gehucht Schoor aan te leggen. Terwijl de gemeenteraad van Nederweert het bestemmingsplan heeft gewijzigd om de leiding onder het buurtschap te voorkomen. Ook heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken in 2019 de procedure voor dit tracé onder Schoor al beëindigd.

Inwoners van Schoor zijn in het najaar van 2020 naar de Raad van State gestapt, om de reactieve aanwijzing van de provincie van tafel te krijgen. “In juni verwachten we een uitspraak”, zegt Paul Batenburg. Hij is de voorzitter van de commissie bewonersbelangen van het buurtschap Schoor.

:

Batenburg is positief over de mogelijke miljardensteun uit het Groeifonds. “Dat klinkt misschien gek uit mijn mond”, geeft hij toe. “We begrijpen de noodzaak van die pijpleiding, maar we willen die niet onder Schoor hebben.” De voorzitter geeft aan dat het met een flinke financiële impuls de mogelijkheid ontstaat om de pijpleiding verderop neer te leggen, buiten het bewoonde gebied van het buurtschap. “Nu gaat dat gevaarlijke goedje per spoor dwars door Weert. Dat wil je natuurlijk ook niet.”

Buiten het buurtschap ligt een strook van 70 meter breed, die het rijk van landsbelang noemt. Batenburg vindt dat de Chemelot-pijpleiding daar neergelegd moet worden en hij hoopt dat dat mogelijk is, met een impuls vanuit het Groeifonds. “En dus niet via een binnenroute van Chemelot naar het Noord-Brabantse Laarbeek, via het bewoonde gebied van Schoor.”

In het tweede kwartaal van 2021 komt een beoordelingscommissie met een advies over de 14 plannen, waaronder de pijpleiding van Chemelot naar Rotterdam dus.

Bron: 1Limburg Nieuws