Home > Nieuwe structuur MVV: Ron Elsen wordt manager Academie

Nieuwe structuur MVV: Ron Elsen wordt manager Academie

jan 29, 2021 | 1Limburg, Sport

Dit betekent ook dat de functie van technisch directeur zal vervallen. Tot het einde van dit seizoen worden de taken die tot het werkveld van technisch directeur behoren binnen de organisatie verdeeld onder de technische staf en algemeen directeur Erik Noor.

Aangezien per 1 februari ook de transferperiode afgelopen is, geeft dat de club de ruimte om de komende maanden verder te werken aan de strategische plannen voor komend seizoen en verder. Daarbij wordt niet gezegd of de functie van technisch directeur terugkeert. Met Elsen, die afgelopen jaren veel kritiek kreeg in zijn rol als baas op technisch vlak, heeft de club al een man in huis die het beleid kan uitzetten voor voor opleiding.

De MVV BVO gaat verder met 1 directeur, Erik Noor. Boven hem komen de aandeelhouders: Stichting MVV Maastricht (100 aandelen) en de vereniging MVV (1 aandeel, het zogenaamde Gouden Aandeel). Tussen de aandeelhouders en de BVO komt een Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan.

Door deze opzet wordt het onderscheid tussen management, toezicht en aandeelhouderschap transparanter. Op basis hiervan is het beter mogelijk om indien gewenst, een deel van de aandelen die de stichting houdt te verkopen aan externe partners. Deze verkoop moet dan wel goedkeuring krijgen van Stichting en Vereniging.

De koerswijziging betekent dat een volgende stap genomen kan worden richting de toekomst en gesproken kan gaan worden met investeerders. Ook zal er vol ingezet worden op de MVV-jeugdopleiding, een belangrijk speerpunt in de nieuwe structuur van de club.

“De nieuwe functie past mij als een jas”, zegt Ron Elsen. “En in het kader van de vernieuwing van de club maak ik deze stap graag. Zo kan ik mij ook volledig focussen op één vakgebied.” Erik Noor vult aan: “Als club willen we de beste mensen op de juiste plekken. En Ron is de perfecte persoon voor deze belangrijke positie binnen MVV.”

Bron: 1Limburg Sportnieuws