Home > Hoogwater Maas: natuurgebieden uit voorzorg afgesloten

Hoogwater Maas: natuurgebieden uit voorzorg afgesloten

jan 30, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Waterschap Limburg heeft op verschillende plekken in de provincie pompen geplaatst. Daarnaast is uit voorzorg een aantal natuurgebieden afgesloten voor publiek.

Vrijdag werd op de Maas bij Sint Pieter meer dan 1250 kuub water per seconde afgevoerd. De verwachting is dat de stroomafvoer toeneemt en zaterdagavond een piek bereikt met ongeveer 1600 kuub. De verwachting ins dat de afvoer dan weer langzaam daalt, zo laat het Waterschap weten.

Uit voorzorg neemt Waterschap Limburg een aantal maatregelen. Zo worden dijkwachten ingezet om inspecties uit te voeren aan dijken in Noord-Limburg. Verder wordt er in Arcen een coupure opgebouwd. Dat is een kunstmatige opening in een dijk waar een weg of fietspad doorheen loopt. Bij hoogwater wordt deze opening dichtgemaakt met aluminium schotten. Verder staan ook pompen klaar op verschillende plekken in Limburg.

Daarnaast zijn stuwen geopend om het water goed af te kunnen voeren.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben verschillende natuurgebieden langs de Maas tussen Thorn en Maastricht, en rond de Maasplassen bij Stevensweert (Molenplas), Ohé en Laak en Thorn (Koningssteen) dit weekend af voor bezoekers. Nu de natuurgebieden volstromen met water, blijft er steeds minder ruimte over voor de aanwezige grote grazers en andere dieren. Aangezien veel mensen in coronatijd de natuur opzoeken om te ontspannen, kan het dan veel te druk worden. En dat kan tot stressvolle situaties leiden bij dieren waardoor ze onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen.

De gemeente Stein heeft de Westelijke Kanaalweg richting Meerssen en het Grensmaas gebied afgesloten.

Volgens Natuurmonumenten maken de meeste grote grazers zich niet zo druk om hoogwater. Ze zoeken zelf de droge plekken op. Meestal doen ze dit uit eigen beweging, maar soms krijgen ze ook hulp van beheerders. Zo zijn boswachters en vrijwilligers al een paar dagen in de weer om kuddes Konikpaarden en Galloway-runderen uit enkele oevergebieden van de Grensmaas te verplaatsen naar veiligere hoger gelegen delen.

Vanwege de hoge waterstand is het veerpont tussen Berg aan de Maas en het Belgische Meeswijk voorlopig uit de vaart.

Bron: 1Limburg Nieuws