Home > Boren, ploffen en zoeken naar warmte diep onder de grond

Boren, ploffen en zoeken naar warmte diep onder de grond

feb 4, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Het gaat om aardwarmte in de vorm van kokend water op ongeveer 4 kilometer onder het aardoppervlak.

Vele honderden gaten worden geboord voor het onderzoek. In een strakke lijn, om de 60 meter, maakt een boorploeg halt. Voor het drillen van de schachten worden buizen gebruikt met de omvang van een steigerpijp.

De truc is om dat warme water stabiel, eenvoudig en goedkoop omhoog te pompen. Eenmaal bovengronds kan het dienen als stadsverwarming of energiebron voor tuinbouw en lichte industrie. Grote voordeel is dat het aanboren van deze duurzame energiebron de uitstoot van fossiele brandstoffen zoals olie, steenkool of gas sterk terug kan dringen. Precies zoals de overheid voor ogen heeft in haar streven om alle huishoudens uiterlijk 2050 van het aardgas af krijgen.

Voor dat het zover is, moet eerst de bodem grondig worden onderzocht. Bij het slaan van een tapleiding is namelijk ieder obstakel er een te veel. Daarom worden de verschillende grondlagen eerst in kaart gebracht met seismologisch onderzoek. Dat gaat als volgt: er wordt een schacht geboord van enkele tientallen meters, daarin komt een ‘seismische lading’, het gat wordt afgedicht en de lading tot ontploffing gebracht. In de bovengrond registreren ‘geo-microfoons’ de weerkaatsing van de geluidsgolven en ontstaat er een soort ‘opname’ van de bodem.

“We weten al vrij veel van de Nederlandse bodem maar er bestaan zeker nog witte vlekken op de kaart. De onderzoekslijnen zijn zo uitgestippeld dat we inzicht krijgen over die onbekende gebieden”, zegt Rutger Peenstra. Hij is projectleider van het seismologisch onderzoek dat momenteel plaatsvindt in Leveroy. Hij stuurt vijf ploegen aan die met tractors al borend over het land trekken. Grondeigenaren is vooraf om toestemming gevraagd. Mocht er schade optreden dan worden ze gecompenseerd. Maar behalve enkele bandensporen, verloopt het onderzoek vrijwel geruisloos.

Peenstra: “Aardwarmte is erg geschikt voor een groter gebied, dus voor stadsverwarming. Het past prima in de duurzame mix van energiebronnen zoals zon en wind. Die hebben we nodig voor een schoner milieu. We doen nu een eerste verkenning. Als we in een interessante plek vinden, dan volgt nader onderzoek en mogelijk een proefboring. Maar er gaan nog wel enkele jaren overheen voordat we daadwerkelijk aardwarmte omhoog zullen pompen.”

Het bodemonderzoek in Nederland begon februari 2019. In Limburg is vorig jaar gestart. De geologische verkenning verloopt over meerdere, meestal kaarsrechte lijnen. Zo is er een traject vanuit het Gelderse Heumen, via Gennep, Bergen, Horst aan de Maas naar Venlo (Lijn 20). Een ander lopend onderzoek vindt vanaf 15 januari plaats vanuit het Brabantse Someren, via Nederweert, Leudal, Roermond, Maasgouw, Roerdalen en Echt-Susteren (Lijn 30, zie illustratie).

Twee Limburgse onderzoekslijnen zijn intussen afgerond. Het gaat om deeltrajecten tussen Venray-Panningen en Griendtsveen-Arcen. Het vijfde en langste traject (Lijn 31) loopt tussen Horst en Epen en zal ergens komende maanden starten.

De Seismische Campagne Aardwarmte Nederland () is een landelijk onderzoek dat wordt bekostigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en deels wordt aangevuld met subsidie van de Europese Unie. De uitvoerende partijen zijn TNO en Energiebeheer Nederland () dat voortkomt uit de en .

Bron: 1Limburg Nieuws