Home > L1-directeur trekt privacyreglement in na ‘commotie’

L1-directeur trekt privacyreglement in na ‘commotie’

feb 6, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

In het reglement stond onder meer dat er verborgen camera’s konden worden opgehangen op de redactie en dat hij bij ‘zwaarwegende redenen’ vertrouwelijke mails van journalisten, OR-leden en de bedrijfsarts zou kunnen bekijken. Dit voorstel is bij de hoofdredactie en het personeel van de omroep in het verkeerde keelgat geschoten.

In een brief aan de ondernemingsraad (or) reageert Elbers op de ‘commotie’, zoals hij het zelf noemt. “Gelet op de berichtgeving over en de reacties op het conceptreglement trek ik het conceptreglement in”, schrijft de directeur. “Ik hecht eraan expliciet te herhalen dat het nooit de bedoeling is geweest om de journalistieke bronbescherming aan te tasten, dan wel om te tornen aan de vertrouwelijkheid van de communicatie van OR-leden onderling en aan het beroepsgeheim van bedrijfsartsen. Ik betreur het dan ook zeer dat dit beeld is ontstaan.”

“Met zijn plannen heeft de directeur L1 als journalistieke organisatie afgelopen week grote reputatieschade berokkend”, zegt de hoofdredactie in een reactie. “Er is zowel in vakkringen als door het publiek louter negatief gereageerd op de controle-plannen. We hopen dat het publiek alle vertrouwen houdt in de L1-redactie, waar bronbescherming en persvrijheid het grootste goed zijn. Deze fundamentele waarden van de journalistiek zal de hoofdredactie altijd met volle kracht blijven verdedigen.”

Vanwege de crisis waarin L1 verkeert, heeft het personeel van de omroep donderdag voor de tweede dag op rij het werk neergelegd. De medewerkers beraden zich op vervolgacties. Het personeel heeft geen vertrouwen meer in Elbers, die in september is benoemd. Door zijn autoritaire stijl van leidinggeven en gebrek aan communicatie zitten verschillende medewerkers ziek thuis, onder wie twee van de drie MT-leden. Het personeel wil voor carnaval (15 februari) een definitieve oplossing voor de vertrouwensbreuk met de directeur.

Aan de commissarissen (Raoul Willms van APG, Hans Coppus van OML en CDA-Statenlid Mirjam Depondt) is een groot aantal schriftelijke vragen van het personeel voorgelegd. “De noodkreten vanaf de werkvloer lijken geen indruk op de RvC te maken. Wij bespeuren niet eens een intrinsieke nieuwsgierigheid naar wat er speelt. Wat moet er in hemelsnaam gebeuren om hen wakker te schudden”, zei vice-voorzitter Rudi Ebbinge van de or eerder.

In het Limburgs Parlement en de Tweede Kamer zijn al vragen gesteld over de bestuurscrisis bij L1.

Bron: 1Limburg Nieuws