Home > Rechtszaak dreigt om vangen van dassen in Roermond

Rechtszaak dreigt om vangen van dassen in Roermond

feb 9, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

De provincie heeft een ontheffing verleend aan Mulleners Vastgoed uit Echt en het ontwerp- en adviesbureau Kragten uit Herten zodat ze het dassenpaar mogen vangen. Als de provincie de ontheffing niet direct intrekt, stapt Das&Boom dinsdag naar de voorzieningenrechter.

De dassenburcht op het voormalige pabo-terrein onder de tv-toren, moet plaats maken voor woningen. Daarom is de burcht intussen afgezet met hekwerk en zijn er drie vallen gezet om de dieren levend te vangen en over te brengen naar een andere plek.

Volgens stichting Das&Boom, gesteund door dertien andere natuur- en milieuclubs, is dat veel te vroeg. De vrouwtjesdas is vermoedelijk al hoogzwanger of heeft al geworpen. De jongen zouden na een overplaatsing weinig overlevingskansen hebben. “De bouw van een nieuwe burcht is pas afgerond maar die is pas bruikbaar over enkele maanden. Nu hangt er nog een mensengeur die dassen afschrikt”, zegt Marieke van den Enden.

Volgens de vrijwilliger van Das&Boom was er aanvankelijk goed overleg met Mulleners en Kragten over de verplaatsing van de dassen. Kortgeleden zag ze tot haar ontzetting dat de burcht was afgerasterd en er vangkooien waren geplaatst. Het terrein grenst aan het beschermde natuurgebied Roerdal. Van den Enden: “Dassen hebben een leefgebied van tientallen hectare nodig om aan voldoende voedsel te komen. Het afbakenen van de burcht brengt ze in direct gevaar. Laat de dassen eerst rustig hun jongen krijgen en opvoeden op een voor hen vertrouwde plek die ze kennen.”

Ze wijst daarbij op het van BIJ12 van de gezamenlijke provincies. Daarin staat vermeldt dat je in de periode december tot en met juni dassen op/in een kraamburcht niet mag verstoren. “Limburg is de enige provincie die daarvan afwijkt”, aldus Van den Enden.

De Partij voor de Dieren (PvdD) in het Limburgs Parlement heeft inmiddels schriftelijke ‘spoedvragen’ gesteld aan het provinciebestuur over wat de partij ‘deze trieste gang van zaken noemt’.

Fractievoorzitter Pascale Plusquin wil dat de ontheffing om de dassen in het gebied te vangen door het plaatsen van rasters en vangkooien onmiddellijk wordt ingetrokken. ‘Zodat ze in deze kwetsbare periode met rust worden gelaten’. Volgens de PvdD is de vergunning in een korte periode van 12 dagen verleend terwijl een langere periode gebruikelijk is. Daarom wil de partij weten waarom dat is gebeurd.

De provincie Limburg was maandag niet voor een reactie bereikbaar.

Bron: 1Limburg Nieuws