Home > Bureau Berenschot onderzoekt gronddeal wethouder Venray

Bureau Berenschot onderzoekt gronddeal wethouder Venray

feb 9, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Centrale vraag daarbij is of Loonen integer heeft gehandeld. Ook moet Berenschot komen met aanbevelingen op basis van het onderzoek.

Wethouder Loonen kocht in 2016 37 hectare grond in het Loobeekdal in Merselo van het Waterschap. Volgens een publicatie in NRC van een maand geleden zou Loonen financieel bevoordeeld zijn bij de deal en is er mogelijk sprake van belangenverstrengeling.

Voor de acht partijen in de gemeenteraad van Venray was dat aanleiding om een onderzoek te laten instellen, omdat dat de enige manier werd gevonden om de lucht te klaren. Ook Loonen zelf had op zo’n onderzoek aangedrongen.

Bureau Berenschot gaat dus nu doen. Voor de zomer moet het rapport klaar zijn. Het wordt dan in een openbare raadsvergadering besproken.

Een commissie uit de gemeenteraad begeleidt het onderzoek. Daar zitten zeven fractievoorzitters in en namens het CDA een raadslid. Want een broer van wethouder Loonen is fractievoorzitter. Daarom past het niet dat hij in de begeleidingscommissie zou zitten.

De commissie heeft naast de hoofdvraag nog dertien andere vragen opgesteld voor Bureau Berenschot. Zo wil men duidelijkheid over de privébelangen van wethouder Loonen en zijn familie in het Loobeekdal en hoe die zich hebben ontwikkeld sinds Jan Loonen in 2010 wethouder werd.

Ook moet het onderzoek duidelijk maken of hij zijn positie als wethouder gebruikt heeft voor het afsluiten van de gronddeal met het Waterschap Limburg en kennis heeft gehad over het dossier Loobeekdal die anderen niet konden hebben. “En heeft hij daar privé voordeel mee behaald.”

Berenschot moet verder de meer principiële vraag beantwoorden in hoeverre een combinatie van wethouder grondzaken en het afsluiten van privégrondtransacties passend is in het licht van integriteitsrisico’s.

Het onderzoek kost bijna 34.000 euro. Loonen zelf zegt altijd open en transparant te hebben gehandeld.

Dinsdagavond moet de gemeenteraad van Venray de opzet van het onderzoek nog officieel goedkeuren.

Bron: 1Limburg Nieuws