Home > OU ziet aanmeldingen in coronatijd flink stijgen

OU ziet aanmeldingen in coronatijd flink stijgen

feb 11, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Normaal gesproken is de instroom vrij stabiel, circa 5.500 nieuwe studenten. De OU verzorgt afstandsonderwijs op universitair niveau.

Vorig jaar zijn zo’n 6.500 nieuwe studenten gestart, dat is een stijging van ruim 18 procent ten opzichte van 2019. Als je alleen kijkt naar de instroom vanaf 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 is de stijging 24,7 procent.

“In de praktijk zie je dat tijdens de coronacrisis mensen de tijd nemen of hebben, om aan een opleiding te beginnen. Vooral de pre-masteropleidingen, een zogenoemd schakeljaar, zijn erg in trek”, legt Theo Bastiaens uit. Hij is de rector magnificus van de OU,

Bastiaens: “Om vanuit het hbo door te stromen naar het wetenschappelijk masteronderwijs heb je meestal een pre-master nodig. Landelijk zijn ongeveer 12.500 studenten begonnen aan zo’n schakeljaar. Hiervan volgen zo’n 1.800 studenten het schakelprogramma via de OU. Met name het schakelprogramma Management is heel populair. Een stijging van bijna 34 procent. Normaal zien we een stijging van zo’n 10 procent.”

Een toename van het aantal studenten heeft ook een uitbreiding van het personeel tot gevolg. “In de meeste gevallen lukt het wel voldoende goede mensen in te zetten. We zien bijvoorbeeld een enorme groei bij de studierichting Psychologie: bijna 25 procent over heel 2020. Daar hebben we extra docenten voor nodig. Gelukkig zijn er genoeg wetenschappers in het land die onze psychologiestudenten kunnen begeleiden bij hun onderzoek of vakken als Gesprekstechnieken.”

Voor technische opleidingen is het lastiger. Hoewel het aantal studenten hiervan minder snel stijgt, is het niet altijd gemakkelijk de personele bezetting rond te krijgen. Bijvoorbeeld voor een vak als Kunstmatige Intelligentie is het lastig voldoende juiste mensen te vinden.

Het opschalen wordt bekostigd vanuit de eigen reserves. Pas over twee jaar krijgt de OU overheidssubsidie voor de studenten die dit jaar beginnen.

De Open Universiteit start in september met de nieuwe masteropleiding Gezondheidswetenschappen. In de opleiding is veel aandacht voor digitale en maatschappelijke ontwikkelingen die bepalend zijn voor de huidige en toekomstige publieke gezondheid en zorg in Nederland. De opleiding kent twee specialisaties, Gezondheidsbevordering, en Management en kwaliteitszorg.

Bron: 1Limburg Nieuws