Home > Herverdeling gemeentefonds: Limburg wil eerst meer geld

Herverdeling gemeentefonds: Limburg wil eerst meer geld

feb 12, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Dat schrijft het provinciebestuur in een brief aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Het wijst erop dat het als financieel toezichthouder van gemeenten ziet dat de financiële situatie al een aantal jaren steeds verder achteruit gaat. Waardoor gemeenten steeds ingrijpender maatregelen moeten nemen om hun begroting op orde te brengen.

Als de herverdeling doorgaat die vanaf 2023 is voorzien, dan komen gemeenten die er op achteruit gaan met de rug tegen de muur te staan en weten zij niet hoe zij hun begroting nog sluitend kunnen maken, zo schrijft het provinciebestuur.

In Limburg zou Gennep er zwaarst op achteruitgaan. Maar ook de Parkstad-gemeenten Brunssum, Kerkrade, Landgraaf en Heerlen zouden fors moeten inleveren. En dat geldt ook voor Beek en Maasgouw. Verder zouden ook Echt-Susteren en Maastricht minder krijgen.

Gedeputeerde Andy Dritty vindt dat niet acceptabel. De provincie zou het logisch vinden dat een nieuw kabinet eerst een besluit neemt over een substantiële ophoging van het gemeentefonds. Voordat een beslissing wordt genomen over een herverdeling systematiek binnen dit fonds, aldus Dritty.

De verwachting is dat het gemeentefonds een belangrijk onderwerp wordt bij de kabinetsformatie na de verkiezingen van 17 maart.

Het kabinet heeft het huidige voorstel over het gemeentefonds voor advies doorgestuurd naar de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Tegelijk is aan de ROB gevraagd te bekijken of er middelen moeten worden afgezonderd voor Groningse en Friese gemeenten die er fors op achteruit gaan vanwege hun zwakke sociaal-economische structuur en hun langdurige bevolkingsdaling.

Maar deze specifieke situatie speelt ook bij een groep gemeenten in Limburg en dan met name in Parkstad, zo staat in de brief van het provinciebestuur aan de minister. Als er voor deze Groningse en Friese gemeenten binnen het gemeentefonds een bedrag wordt afgezonderd, moet dat ook gebeuren voor Limburgse gemeenten in dezelfde situatie, zo betoogt het provinciebestuur.

Bron: 1Limburg Nieuws