Home > Gemeente Venlo bewaakt de huishoudportemonnee schuldenaren

Gemeente Venlo bewaakt de huishoudportemonnee schuldenaren

jul 31, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Venlo is een van de gemeenten met een bovengemiddeld schuldpercentage. Volgens het CBS had op 1 oktober 2020 8,5 procent van de huishoudens in Venlo een problematische schuld.

Gemeenten zijn sinds 2012 verantwoordelijk voor schuldhulpverlening waarbij inwoners worden geholpen om hun financiële schulden af te lossen. Sinds januari dit jaar zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor het tijdig signaleren van schulden. Met de wijziging van de wet is het voor zorgverzekeraars, energie- en waterleveranciers en woningcorporaties toegestaan gegevens van inwoners met een betaalachterstand te delen met een gemeente, mits de inwoner hiertoe eerder bezwaar heeft aangetekend. De gemeente Venlo heeft met zorgverzekeraars als Achmea, VGZ en CZ, energieleveranciers als Eneco en Delta en woningcorporatie Woonwenz een overeenkomst gesloten.

Inmiddels heeft de gemeente sinds 1 januari ruim duizend meldingen ontvangen. Als er een betaalachterstand is van minder dan 500 euro ontvangt de schuldenaar een email. Als de schulden hoger zijn, wordt er gebeld. Zodra de coronamaatregelen het toelaten gaat de gemeente op bezoek. Sinds januari zijn er 1255 e-mails gestuurd, 308 brieven en is er 221 keer gebeld. Het is bekend dat schuldenaren zich vaak in een veel te laat stadium, als de schuld in de tienduizenden euro’s is gelopen, melden. Een van de belangrijkste oorzaken daarvoor is schaamte. De woordvoerder van de gemeente bevestigt dit beeld en hoopt dat met deze acties wordt voorkomen dat het uit hand loopt.

Dat de gemeente de schuldhulpverlening zo aanpakt is het gevolg van een vorig jaar verschenen vernietigend rapport van de rekenkamer. Op 8 januari 2020 luidde de rekenkamer, het controleorgaan van het college, de noodklok. Inwoners met schulden werden onvoldoende geholpen door de gemeente. Dat de urgentie hoog is bewijst het feit dat de rekenkamer voor het eerst een vervolgonderzoek gaat doen. De inzet is een controle of de aanbevelingen voor het verbeteren van de schuldhulpverlening zijn uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek wordt na de zomer verwacht.

Bron: 1Limburg Nieuws