Home > Rampenwet: vooral Limburg heeft er baat bij

Rampenwet: vooral Limburg heeft er baat bij

aug 4, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Het waren de aardbeving van 1992 en de zware overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 die tot deze wet hebben geleid.

Initiatiefnemer destijds was Jos van Rey, Tweede Kamerlid voor de VVD en van oudsher verzekeringsman. Die vond dat er landelijk een compensatieregeling moest komen voor schadegevallen waar verzekeringen geen dekking voor gaven. “Als ik me toen niet zo boos had gemaakt, was deze wet er nooit gekomen”, zegt Van Rey nu.

Sindsdien is de wet vijf keer toegepast in ons land, de laatste keer na flinke overstromingen van de Maas in Limburg in 2011. Ook toen de Maas in 2003 buiten haar oevers trad, profiteerden Limburgers van de wet. Verder werd de wet in 1998 twee keer gebruikt bij zware regenval, en werden mensen via deze regeling gecompenseerd na de dijkdoorbraak van Wilnis in 2003.

Volgens Van Rey moeten mensen zich niet rijk rekenen. Ze krijgen een groot deel van hun schade na een ramp vergoed, maar blijven ook met restschade achter. Gemiddeld wordt zo’n driekwart van alle aanvragen gehonoreerd.

Het wachten is nu op een ministeriële regeling die bepaalt welk percentage van de schade wordt vergoed. Daarbij wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen bedrijven en particulieren, maar ook tussen opstal en inboedel. Ook zal dan bekend zijn welk deel van de landbouwschade voor vergoeding in aanmerking komt.

Bron: 1Limburg Nieuws