Home > Meldpunt voor overstromingsschade geopend

Meldpunt voor overstromingsschade geopend

aug 9, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Het is maandag geopend, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het kabinet had eerder al aangekondigd dat er een steunregeling wordt opgezet. Daarmee komt er een vergoeding voor schade die “niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is”. Het is aan de RVO om de regeling uiteindelijk uit te voeren, maar welke kosten precies vergoed zullen worden moet nog door het ministerie worden vastgesteld.

Er kunnen allerlei vormen van materiële schade bij de RVO gemeld worden. Particulieren kunnen doorgeven dat hun woning of inboedel beschadigd is, bedrijven kunnen schade aan hun panden of installaties melden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor boeren diedieren of gewassen zijn verloren of overheden die gebouwen of voorzieningen moesten repareren. Ook kosten voor evacuatie, noodmaatregelen en opruimwerkzaamheden kunnen worden doorgegeven.

De RVO waarschuwt dat niet gewacht hoeft te worden met het herstel van de schade. Wel is het belangrijk dat mensen goed op foto’s of filmpjes vastleggen hoeveel schade er was.

Bron: 1Limburg Nieuws