Home > Coronakaart: Zuid-Limburg mogelijk naar ‘zorgelijk’

Coronakaart: Zuid-Limburg mogelijk naar ‘zorgelijk’

aug 18, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Zuid-Limburg staat nu nog op ‘zeer ernstig’, maar kan woensdag in één keer twee stappen omlaag gaan naar ‘zorgelijk’. Het aantal positieve tests en het aantal nieuwe opnames in ziekenhuizen daalt er snel.

Ook Limburg-Noord, Haaglanden en Zuid-Holland Zuid kunnen mogelijk het hoogste risiconiveau verlaten. Zij gaan wellicht één stap omlaag, van ‘zeer ernstig’ naar ‘ernstig’. Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost gaan mogelijk van ‘ernstig’ naar ‘zorgelijk’.

In een paar andere regio’s moet het risiconiveau misschien juist worden verhoogd. Zo zouden Gelderland-Zuid en Zaanstreek-Waterland, die nu nog op ‘ernstig’ staan, vanwege het toenemende aantal opnames kunnen uitkomen op ‘zeer ernstig’. Ook in Drenthe en Zeeland komen meer coronapatiënten op een verpleegafdeling of intensive care te liggen, en dat kan misschien net genoeg zijn om de provincies van ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’ te laten gaan.

Nederland heeft vier risiconiveaus. Van laag naar hoog zijn dat ‘waakzaam’, ‘zorgelijk’, ‘ernstig’ en ‘zeer ernstig’. Welke status een gebied krijgt, hangt af van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. De hoogste van de twee cijfers geeft de doorslag. Het niveau waakzaam geldt sinds 13 juli nergens meer.

Voor de maatregelen heeft de kaart voorlopig geen gevolgen. De aangekondigde versoepelingen gelden in het hele land, net als de beperkingen die voorlopig nog van kracht blijven.

Bron: 1Limburg Nieuws