Home > Oude loden kogels zitten archeologen in Weert dwars

Oude loden kogels zitten archeologen in Weert dwars

aug 27, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Milieukundig onderzoek toont aan dat de kans op olie- en loodverontreiniging te groot is.

Het gaat om de tussengracht bij het kasteel. Juist op die plek verwachten archeologen historische schatten te vinden. Maar de grond blijkt onder meer bezaaid met loden kogels. Een erfenis van de vele belegeringen en gevechtshandelingen uit de Weerter historie. Het zomaar loswoelen van de grond zou milieuschade kunnen veroorzaken.

Tijdens de opgravingen werd duidelijk dat de tussengracht nog altijd in verbinding staat met de huidige gracht rondom het complex. Om het archeologisch werk mogelijk te maken, zijn waterbeheersing en milieutechnische voorzieningen nodig. Daar was in het oorspronkelijke onderzoeksplan geen rekening mee gehouden.

Volgens lokale nieuwssite blijft de tussengracht bij het kasteel daarom voorlopig dicht. Een domper voor de archeologen want die beschouwen het stuk grond als de echte schatkamer. In de tussengracht zijn in de toplaag al kacheltegels uit de 16e eeuw gevonden. Dieper verscholen liggen hoogstwaarschijnlijk wapens en andere gebruiksvoorwerpen. Die kunnen veel zeggen over de bewoning, belegering en ecologie van het kasteel en zijn bewoners. In het voormalige kasteel Nijenborgh logeerden volgens de overlevering zowel keizer Karel V van Spanje en prins Willem van Oranje, vader des vaderlands.

De gemeenteraad beslist komend najaar of er geld is voor archeologisch onderzoek van de tussengracht. Archeologen hebben afgelopen zes weken lang in opdracht van de gemeente wel de voorburcht kunnen onderzoeken. Het spitwerk is door honderden bezoekers bekeken. Soms aan de hand van een stadsgids. Op de plek van de opgravingswerkzaamheden komt binnenkort de uitbreiding van het stadspark.

Bron: 1Limburg Nieuws