Home > Stadmaakweek Heerlen: Van wie is de stad nou eigenlijk?

Stadmaakweek Heerlen: Van wie is de stad nou eigenlijk?

sep 3, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Deze tweede editie van de Stadmaakweek bestaat uit een reeks wandelingen, workshops, tentoonstellingen, lezingen en debatten rond het thema ‘Van wie is de stad en hoe maken we hem samen?’

Het is een initiatief van Cultura Nova, IBA Parkstad, de gemeente Heerlen, de Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Idee achter de week is dat bewoners, bezoekers, bedrijven, kunstenaars, maatschappelijke organisaties en overheden met elkaar in gesprek gaan over het centrale thema. Ze zoeken antwoorden op vragen als: hoe zorgen we samen voor het verhogen van de kwaliteit van wonen, van werken en leven in Heerlen en de regio Zuid-Limburg?

Kloppend hart van de week is de Stadstuin in het Schinkelkwartier, pal tegenover het Cultura Nova-festivalplein. De Stadmaakweek telt in totaal 40 activiteiten. Een deel daarvan vindt plaats in de loods op het Stadstuinterrein.

Een van de symposia in de loods gaat over en de bruikbaarheid ervan in een krimpregio als Parkstad. Degrowth betekent letterlijk ‘ontgroei’ en is een politieke milieubeweging met anti-consumentistische en anti-kapitalistische ideeën, die is ontstaan in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Voorstanders van degrowth wijzen erop dat er grenzen zitten aan (economische) groei en dat de huidige consumptiemaatschappij onhoudbaar is. Degrowth-aanhangers vrezen dat een milieucatastrofe als consumptie en productie niet razendsnel verminderen.

“We produceren op dit moment wereldwijd meer afval, dan de aarde aan kan”, doceert Joop de Kraker. Hij is als hoogleraar Sustainability Assessment verbonden aan de Universiteit Maastricht. Hij wijst erop dat de ecologische voetafdruk van een Nederlander een oppervlakte van 5 tot 6 hectare omvat, terwijl de planeet per Nederlander eigenlijk maar 1,1 hectare beschikbaar heeft. “Willen we duurzaam zijn, dan zullen we onze afdruk dus met 80 procent moeten verminderen.”

Die opgave is nagenoeg onmogelijk. “De politiek zit er niet op te wachten en wijzelf ook nie”, zegt De Kraker. “Dus is technische vooruitgang essentieel om een bijdrage te leveren aan een meer duurzame omgang met de aarde. Alleen: wij produceren sneller méér afval dan dat de technologie bij kan benen.”

De Stadmaakweek zit vol met dergelijke presentaties en duurt nog tot en met aanstaande zondag. Klik voor het volledige programma.

Bron: 1Limburg Nieuws