Home > ‘Ambtenaren hielpen staatssecretaris Knops in privékwestie’

‘Ambtenaren hielpen staatssecretaris Knops in privékwestie’

sep 15, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft ambtenaren, de landsadvocaat en een aan het ministerie ondergeschikte dienst ingezet bij het afhandelen van de kwestie. Dat meldt .

De ambtenaren kwamen met juridische analyses en hielpen bij het opstellen van communicatiestrategieën toen NRC en De Limburger publicaties voorbereidden over de grondaankoop van Knops uit 2010. Uit de publicaties van vorig jaar bleek dat Knops, in de tijd dat hij Kamerlid was, voor enkele tienduizenden euro’s bevoordeeld is geweest bij de koop van de grond voor zijn huis.

Het ministerie verdedigt de ambtelijke werkzaamheden rond de publicaties. “Ernstige aantijgingen die de integriteit van de staatssecretaris raken zijn relevant voor het openbaar functioneren”, laat een woordvoerder weten aan NRC. Deskundigen bekritiseren dat standpunt in de krant.

Het Europese anticorruptieorgaan van de Raad van Europa hamert al jaren op een integriteitscode voor bewindspersonen, maar het kabinet heeft op dit terrein niets geregeld. Dat zegt universitair docent bestuurswetenschap Leonie Heres (Universiteit Utrecht), die in leiderschap en integriteit is gespecialiseerd.

“Een topambtenaar mag ook niet als privépersoon op deze manier van de diensten van het ministerie gebruikmaken”, zegt Heres. “De staatssecretaris zou zo veel mogelijk in de geest daarvan moeten handelen. Niet alleen omdat hij anders het vertrouwen van burgers schaadt. Hij heeft ook een voorbeeldfunctie naar zijn ambtenaren.”

Bron: 1Limburg Nieuws