Home > Waterbedrijf: ‘Meer duidelijkheid over lozingen in de Maas’

Waterbedrijf: ‘Meer duidelijkheid over lozingen in de Maas’

sep 16, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Te vaak ontbreken stoffen die een risico voor de bereiding van drinkwater zijn in de lozingsvergunningen. Dat blijkt uit het rapport van de Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven .

“Er is te weinig transparantie rond lozingsvergunningen”, aldus RIWA-directeur Maarten van der Ploeg. En dat kan gevolgen hebben voor het drinkwater. Vooral omdat zeven miljoen mensen in Nederland en Vlaanderen afhankelijk van de waterkwaliteit van deze bron zijn. “Ook hebben we dringend meer inzicht nodig in wat er over de grens in het water terechtkomt, want 90 tot 95 procent van het Nederlandse Maaswater komt uit het buitenland.”

RIWA toetst de waterkwaliteit van de Maas aan de hand van het European River Memorandum, de kwaliteitsstandaard van 170 Europese drinkwaterbedrijven voor rivierwater. De zogenoemde opkomende stoffen zijn een belangrijk aandachtspunt. Voor deze stoffen bestaan nog geen normen, of is de schadelijkheid nog niet vastgesteld. Het gaat vaak om stoffen van industriële herkomst, maar ook om restanten van geneesmiddelen. Om beter grip te krijgen op deze verontreinigingen, pleit RIWA voor meer internationale samenwerking.

In het rapport staat dat dit verbeterd kan worden door uitwisseling van informatie over lozingsvergunningen, leren van elkaars ervaringen om vergunningen aan te scherpen en grensoverschrijdende bronbescherming door strikte handhaving en toezicht. “In het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving is nog veel verbetering mogelijk”, zegt Van der Ploeg.

“De milieu-informatie uit de industrie is niet actueel en stoffen die een risico vormen voor de drinkwaterproductie ontbreken vaak in vergunningen. Om de waterkwaliteit van de Maas goed te kunnen bewaken is het essentieel om beter te weten wat in de rivier terecht komt en waar. Dat betekent dat lozingsvergunningen op de rivier actueel, compleet en publiek toegankelijk moeten zijn. Daar worden nu stappen gezet, onder andere door Rijkswaterstaat. Daarmee zijn we er nog niet, er is nog veel te doen om ook inzicht in lozingen op het rioolstelsel te krijgen, wat via de rioolwaterzuiveringen in de Maas terecht komt.”

Bron: 1Limburg Nieuws