Home > Zorgeconoom: ‘Geen geld zonder voorwaarden voor zorg’

Zorgeconoom: ‘Geen geld zonder voorwaarden voor zorg’

sep 22, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Hij stelt dat de ziekenhuizen de hand in eigen boezem moeten steken, omdat ze zelf niet goed voor hun personeel zouden zorgen: “Als bestuurders er niet in slagen om het verloop, het ziekteverzuim en de werkdruk te verminderen, zou dat een reden moeten zijn om bestuurders te vervangen door andere bestuurders die hier wel in slagen”, schrijft de economiehoogleraar in een van oud-Elsevierjournalist Syp Wynia.

Groot vindt dat Zuyderland-bestuursvoorzitter David Jongen namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen te makkelijk de hand ophoudt om de achterstand in niet-levensbedreigende operaties weg te werken. vroeg het demissionaire kabinet twee weken geleden om geld uit Den Haag om de salarissen van het ziekenhuispersoneel te verhogen.

De Zuyderland-directeur ziet dat als de belangrijkste manier om te voorkomen dat er nog meer ziekenhuispersoneel vertrekt. Daar stelt Groot dus vraagtekens bij: “Aan het extra geld voor de ziekenhuizen moeten harde voorwaarden worden verbonden. Bestuurders zouden zich moeten verplichten om de arbeidsomstandigheden in de ziekenhuizen te verbeteren zodat het personeelsverloop en het ziekteverzuim vermindert en het aantrekkelijker wordt om in de zorg te (blijven) werken.” Groot is het er overigens wel mee eens dat ziekenhuispersoneel beter betaald moet worden: “Om in de pas te blijven lopen met de salarisontwikkeling in de marktsector, moeten de salarissen in de zorg omhoog.”

Volgens het RIVM moeten er de komende maanden zo’n 200.000 operaties worden ingehaald. Dat is een groot aantal, maar Groot relativeert dat. Met jaarlijks 3 miljoen ingrepen in Nederlandse ziekenhuizen gaat het om een aantal operaties dat normaal binnen twee weken wordt verricht, stelt de econoom.

Wim Groot is woensdag OM om 19:00 te gast bij Avondgasten Corona op L1 televisie.

Bron: 1Limburg Nieuws