Home > Nieuwe aanpak Brunssum agressieve jongerengroep

Nieuwe aanpak Brunssum agressieve jongerengroep

sep 22, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

De jongeren, die op motoren en scooters rondrijden, veroorzaken al langer forse overlast in Brunssum. De gemeente legde in mei een gebiedsverbod aan acht jongeren op voor het centrum van Brunssum, waarna de groep verkaste naar Treebeek. Daarmee verhuisden ook de problemen die de jongeren veroorzaakten naar Treebeek. De gemeente besloot daarop in september een maand lang een samenscholingsverbod in de wijk af te kondigen om de groep te weren. Ook werden op plekken waar de jongeren rondhingen camera’s geplaatst.

Die maatregelen hebben niet kunnen voorkomen dat elders nieuwe overlast is ontstaan. Zo werden in augustus automobilisten belaagd door jongeren op scooters. Kort daarna werd nog een politiehelikopter ingezet om te assisteren bij een actie tegen agressief en intimiderend rijgedrag door de groep. Hoewel deze incidenten overeenkomsten vertonen, zegt de politie nog te onderzoeken of er een verband is.

De gemeente heeft 64 duizend euro vrijgemaakt om de overlast aan te pakken. Het lukt niet de jongeren te bereiken met de reguliere aanpak. Het team van jongerenwerkers wordt daarom uitgebreid en gaat een nieuwe methode gebruiken om de overlast aan te pakken. De jeugdwerkers gaan intensiever communiceren en samenwerken met de gemeente, wijkagenten, straatcoaches en de GGD. Hoe die samenwerking er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. De gemeente laat weten dat de nieuwe aanpak met name gericht is op crimineel gedrag te stoppen.

Brunssum trekt ook zo’n 73,5 duizend euro uit om de coronaproblematiek onder jongeren aan te pakken. De coronacrisis heeft volgens de gemeente geleid tot leerachterstanden. Ook heeft de pandemie invloed gehad op de persoonlijke ontwikkeling en de mentale gezondheid van jongeren. Brunssum wil met het vrijgemaakte geld extra maatschappelijk werk opzetten bij basisscholen. Verder wordt er geld besteedt aan extra trainingen om pestgedrag en faalangst tegen te gaan.

Bron: 1Limburg Nieuws