Home > Gemeentes kunnen sneller bouwen voor woningzoekenden

Gemeentes kunnen sneller bouwen voor woningzoekenden

sep 23, 2021 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Het akkoord moet er voor zorgen dat de grote aantallen statushouders die vanwege woningnood nog in azc’s wonen, kunnen uitstromen naar een eigen woning. “De vrijgekomen plekken in de azc’s komen dan beschikbaar voor asielzoekers uit onder andere Afghanistan”, vertelt Luc Winants burgemeester van Venray en coördinator asielzoekers voor Limburgse gemeenten. In Limburg wonen momenteel 800 statushouders in azc’s.

Vertegenwoordigers van het Rijk, waarnemend gouverneur Johan Remkes en burgemeesters Annemarie Penn (Maastricht) en Winants namen deel aan het overleg dat tot de overeenkomst leidde.

Voor elk plan geldt dat ten minste 50 procent van de woningen bestemd is voor statushouders en de overige woningen zijn beschikbaar voor andere woningzoekenden. In de overeenkomst is afgesproken dat woningcorporaties de woningen gaan bouwen en beheren, het rijk de infrastructuur financiert en de gemeente alle kabels en leidingen aanlegt.

Het gaat om flexwoningen, zoals tiny houses, die maximaal tien jaar ergens mogen staan. Met de mogelijkheid om eenmalig vijf jaar te verlengen. Afgesproken is dat door een speciale korte procedure er binnen drie tot vier maanden een vergunning ligt.

Winants doet een beroep op gemeenteraden en gemeenschappen en hoopt op kleinschalige initiatieven. “Het is een integrale oplossing omdat statushouders in een kern of centrum gaan wonen waardoor integratie veel makkelijker mogelijk is. Ik hoop zo weg te kunnen blijven van de sfeer van u moet en u zult”.

Gemeenten moeten elk jaar een bepaald aantal statushouders onderdak bieden. Bij veel gemeenten lukt dat niet omdat er geen woningen beschikbaar zijn. Met deze versnelde procedure wordt dat wel mogelijk en wordt het probleem van de overvolle azc’s opgelost.

Bron: 1Limburg Nieuws