Home > Hoogwater: hulpverleners van buiten kenden Limburg niet

Hoogwater: hulpverleners van buiten kenden Limburg niet

jan 24, 2022 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Deze werd uitgevoerd door extern onderzoeksbureau COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. De resultaten van de evaluatie zijn maandag bekendgemaakt.

Daarin staat onder andere dat hulpdiensten en de medewerkers van de Veiligheidsregio tijdens het hoogwater onder zware druk stonden. Maar er was geen of nauwelijks aflossing paraat vanwege personeelstekort. Er werden medewerkers vanuit Brabant en Gelderland ingevlogen, maar die waren niet bekend met de omgeving. “Het is belangrijk om een goede mix te maken tussen bijstand en lokale functionarissen om zo de lokale bekendheid te borgen”, zo valt in het rapport te lezen. De onderzoekers bevelen aan om bij de voorbereiding van het opzetten van de crisisorganisatie rekening te houden welke medewerkers van buiten de regio welke taken kunnen oppakken.

Verder staat in het rapport dat medewerkers van de veiligheidsregio tijdens de ramp informatie naar andere organisaties zoals het waterschap of gemeenten hebben overgedragen via informele lijnen. Daardoor was het voor medewerkers van buiten de regio lastig om deze taken over te nemen omdat ze niet wisten bij wie ze moesten zijn.

De scenario’s die tijdens het hoogwater zijn uitgewerkt, bleken telkens achterhaald omdat rivieren als de Geul en de Gulp ‘buitengewoon snel stegen’. Daarom was het volgens de veiligheidsregio nodig om de scenario’s in het moment zelf aan te passen. “Dit vraagt om een goede samenwerking met experts.” Maar het was lastig om niet achter de feiten aan te lopen.

De bestuurders van de Veiligheidsregio vonden het lastig om de situatie in het rampgebied in kaart te krijgen. Daarbij was het frustrerend dat de voorspellingen van het waterschap en Rijkswaterstaat telkens achterhaald bleken te zijn. Ook de lokale crisiscentra hadden het lastig om de situatie in beeld te krijgen. “Doordat deze geen goed beeld hadden van wat in het veld speelden, kregen de bewoners van Meerssen een bericht dat ze naar huis konden, terwijl het water nog niet weg was. Dit leidde tot veel boosheid van de bewoners.”

Na de acute fase van de crisis moest het overleg worden overgedragen naar gemeenten. De overdracht van de veiligheidsregio naar gemeente verliep moeizaam. Zo waren bij verschillende gemeenten te weinig ambtenaren beschikbaar om het werk over te nemen. Om dit probleem in de toekomst te voorkomen adviseren de onderzoekers om ervoor te zorgen dat er vanuit de veiligheidsregio kan worden ondersteund.

Bron: 1Limburg Nieuws