Home > Burgemeester Roermond boos na kroegenactie zondagavond

Burgemeester Roermond boos na kroegenactie zondagavond

jan 24, 2022 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

“Regels zijn bewust en moedwillig overtreden, ondanks dat deze regels op voorhand duidelijk zijn gecommuniceerd”, laat Donders maandagavond weten. Zij noemt dit ontoelaatbaar en zal bij volgende overtredingen met zware sancties reageren.

“We hebben gisteren uit veiligheidsoverwegingen niet actief gehandhaafd, ondanks het feit dat politie en stadstoezicht aanwezig waren”, aldus Donders. “Dit heeft onder meer te maken met het grote aantal mensen dat op de been was, in combinatie met alcoholgebruik en de grimmige sfeer die op sommige locaties hing. Wij bekijken samen met de politie en het Openbaar Ministerie of en hoe we alsnog sancties kunnen verbinden aan de geconstateerde overtredingen.”

De burgemeester stelt dat de kroegen die over de schreef gingen veel krediet hebben verspeeld, ook voor goedwillende collega’s. Ze had de horeca de ruimte gegeven om de activiteiten op een verantwoorde wijze te organiseren, maar niet iedereen hield zich aan de afspraken.

Ze zal in de toekomst dan ook andere afwegingen maken en overtredingen met zware sancties handhaven, laat ze weten.

De gemeente had de deelnemende horecazaken vooraf gewaarschuwd dat ze uiterlijk om 17.00 uur moesten stoppen met hun activiteiten. Met name een kroeg aan de Roerkade hield zich daar niet aan. Toen andere kroegen dicht gingen, verzamelden honderden mensen zich op straat voor de kroeg.

Dat leidde tot verkeersgevaarlijke situaties. Een agent die kwam zeggen dat de geluidsinstallatie uit moest, werd vijandig bejegend en weggeduwd. Ook werd vuurwerk gegooid naar langsrijdend verkeer, evenals lege flessen, waardoor auto’s over glasscherven hun weg moesten vervolgen.

Om 18.00 uur verscheen de politie ter plekke, maar vlak daarvoor had de kroeg zijn tap gesloten waarop de meeste mensen huiswaarts gingen. De weinige mensen die nog rondhingen werden door de politie weggestuurd.

Bron: 1Limburg Nieuws